Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti medicíny

Termín: 12.2.2015, 10:00 - 12.2.2015, 11:30

Pozvánka sa seminár