Pozývame na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument - 1.fáza

Termín: 23.1.2019, 9:00 - 23.1.2019, 12:00

Pozývame Vás 23.1. 2019 na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument - 1.fáza  Cieľom je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejších problémoch a nedostatkoch projektových návrhov v rámci schémy SME Instrument – 1. fáza.                                                        

Cieľovou skupinou sú zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu vo februári a v máji 2019.


PROGRAMPROGRAM  Podujatie sa koná v rámci národného projektu SK4ERA - Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore.