Pozvánka na Konferenciu NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Termín: 09.10.2012, 8:00 - 16:30

NITT SK logo

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou

„Konferencia NITT SK 2012 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí",

ktorá sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK".

Konferencia sa bude konať dňa 9. 10. 2012 od 8.00 do 16.30 hod. v konferenčnej miestnosti č. 235 v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A Bratislava.

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o práci a fungovaní slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri univerzitách a SAV a prezentovať skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií.

Tlmočenie je zabezpečené.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Registračný formulár – registrovať sa môžete do 4. 10. 2012.

Pozvánka s programom 

Viac informácií  

Zdroj: NITT SK