Pozvánka k 1. okrúhlemu stolu stakeholderov NCPVaT

Termín: 14.2.2014, 10:00 - 14.2.2014, 13:00

Pozvánka je určená každému projektu, pre ktorý je priamo alebo nepriamo dôležité porozumenie verejnosti vede a technike, zvyšovanie podpory vedy a techniky v spoločnosti a záujem mladých o profesie z týchto oblastí.

Prihlásiť sa môžete od 3. 2. 2014 do 12. 2. 2014 prostredníctvom online formulára.

Miesto realizácie: CVTI SR, Lamačská cesta 8, Bratislava

Čas konania: 14. 2. 2014, od 10.00 hod.

Pozvánka