Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume

Termín: 15.2.2018, 09:00 - 15.2.2018, 15:45

Duševné vlastníctvo je cenná zložka majetku firmy, ktorú treba vedieť identifikovať, chrániť a v konečnom dôsledku speňažiť a využiť na rast firmy. Využite prítomnosť slovenských a zahraničných expertov z CVTI SR, národného kontaktného bodu pre Horizont 2020 a European IPR Helpdesk a zistite, ako môžte ochrániť a komercializovať vaše duševné vlastníctvo.

Okrem základných informácií o DV, spôsoboch komercializácie, ochrany DV v európskych projektoch sa dozviete aj to, aké zmluvy v tejto oblasti existujú, kedy ich použiť a kde nájdete bezplatné vzory a konzultácie.

BIC Bratislava s.r.o. a CVTI SR organizujú 15. 2. 2018 seminár Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume.

HLAVNÉ TÉMY:

  • Introduction to intellectual property (EN)
  • Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020
  • Intellectual property commercialisation (EN)
  • Praktické využitie ochrany DV a transfer technológií
  • Intellectual property and contracts

REGISTRÁCIA na podujatie je bezplatná registrácia.

KONTAKTNÁ OSOBA: Jana Gulan, 02/ 32 33 27 15, ipr@een.sk
MIESTO KONANIA: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

PROGRAM podujatia je uvedený na webovej stránke BIC Bratislava, s.r.o.


V rámci aktivít CVTI SR je podujatie realizované ako súčasť implementácie medzinárodného projektu VIP4SME (Program Horizont 2020).   www.innovaccess.eu