Patentové analýzy a štatistiky, vizualizačné nástroje a monitorovacie služby

Termín: 05.11.2013, 9:30 - 05.11.2013, 13:00

Seminár pripravilo Stredisko patentových informácií PATLIB  v Centre VTI SR