Nový kurz „Úvod do otvoreného prístupu“

Termín: 26.3.2019,00:00 - 28.3.2019, 00:00

Nový kurz „Úvod do otvoreného prístupu“ sa uskutoční 26-28/3/2019 so skúškou 12/4/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníkom kurz priblíži základy otvoreného prístupu, konkrétne: proces vedeckej komunikácie, história a vývoj, práva a licencie, presadzovanie otvoreného prístupu a dopady otvoreného prístupu na výskum. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk
  BLIŽŠIE INFORMÁCIE