Nové rozhranie databázy Knovel

Termín: 01.10.2013, 10:00 - 01.10.2013, 11:30

Pozvánka sa seminár k databáze Knovel