Národná konferencia v rámci TVT 2014

Termín: 13.11.2014, 8:00 - 13.11.2014, 15:00

Logo Týždňa vedy a technika na Slovensku

Národná konferencia je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a je hlavným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Národná konferencia poskytuje priestor na diskusiu medzi zástupcami organizácií výskumu a vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho sektora a podnikateľského sektora a neziskového sektora na vopred určenú tému. 

 Téma národnej konferencie pre rok 2014 je: "IKT a internetová ekonomika v kontexte vedy a techniky pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti".

Národná konferencia sa bude konať 13. novembra 2014 na 2. posch. v konferenčnej miestnosti CVTI SR.

Program konferencie