Mozog v strese: Čo sa deje v našich hlavách, keď sme pod tlakom?

Termín: 18.6.2019, 09:00 - 18.6.2019, 11:00

Vedeli ste, že existuje dobrý a zlý stres? V čom sa líšia a ako ovplyvňujú naše telo? Dokáže sa mozog pred zlým stresom brániť? ... príďte zistiť odpovede na tieto a iné otázky do júnovej Vedeckej cukrárne.  

V utorok 18. 6. 2019 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave

Každý z nás zažíva stresujúce situácie sebe vlastným spôsobom, či je to kvôli skúškam, známkam, rodičom alebo sklamaniu v láske. Náš mozog, ktorý všetko prežíva s nami, prechádza radom reakcií a tie  nás jednak pripravujú na to, ako takejto situácii čeliť, ale zároveň nás chránia aj pred potenciálnymi hrozbami. Niekedy stres dokáže zlepšiť schopnosť zapamätať si podrobnosti o tom, čo sa deje, inokedy vedie k tomu, že oveľa viac zabúdame, sme vyčerpaní, unavení a smutní.

HOSŤ:

Mgr. Eszter Bögi, Ph.D.,vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor živočíšna fyziológia a etológia. V roku 2016 získala doktorát v odbore farmakológia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od roku 2016 pracuje ako vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Podieľa sa na výskume vplyvu antidepresív počas gravidity a laktácie na potomkov. Venuje sa hlavne emocionálnemu, kognitívnemu a sociálnemu správaniu zvierat, pričom odchýlky v správaní koreluje so zmenami na úrovni mozgu. Za svoju prácu v preklinickom výskume získala viacero ocenení. Absolvovala stáže v Spojených štátoch a v Maďarsku. Na SAV sa okrem výskumu venuje aj popularizácii vedy a výučbe študentov.