METÓDA TRIZ A OBCHÁDZANIE PATENTOV

Termín: 26.3.2015, 10:45 - 26.3.2015, 16:00

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár “METÓDA TRIZ A OBCHÁDZANIE PATENTOV” , organizovaný strediskom PATLIB pri CVTI SR, ktorý sa koná 26.03.2015 (štvrtok) o 10.45 v priestoroch CVTI SR. Odborný seminár je určený pracovníkom z oblasti vedy, výskumu a inovácií, manažérom a podnikateľom. Metóda TRIZ môže slúžiť ako významný pomocný nástroj v inovačnom procese podniku. Viac informácií v pozvánke.