Medzinárodná konferencia, Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom

Termín: 02.04.2014, 09:00 - 02.04.2014, 16:00

Ústrednou témou konferencie je integrácia pre otvorený prístup k vedeckým informáciám. Téma reflektuje existenciu rôznych systémov a databáz, zameraných na mapovanie vybraných aspektov vedy a výskumu. Cieľom je poukázať na širokú paletu možností využitia integrovaných výskumných informácií.

Konferencia je určená vedeckej a akademickej obci, manažérom vedy a výskumu, ako aj odborníkom v oblasti spracovania výskumných informácií.

Prednášky budú v slovenčine, češtine a angličtine. Zabezpečené je simultánne tlmočenie. 

Stránka konferencie:  http://konferenciaIS2014.cvtisr.sk

Pozvánka