Konferencia NITT SK 2015 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Termín: 06.10.2015, 13:00 - 07.10.2015, 9:00

Konferencia NITT SK 2015 Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí sa uskutoční 6. a 7. 10. 2015. Na 6. 10. 2015 je pre pracovníkov pracovísk centier pre transfer technológií a vedeckých parkov v SR a ČR pripravený pracovný seminár na vybrané témy z oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. 7. 10. 2015 bude prebiehať prednášková časť podujatia a výstava pôvodných prác v panelovej sekcii.

POZVÁNKA s PROGRAMOM - Konferencia NITT SK 2015