Kick off event medzinárodného projektu EccoInn Danube

Termín: 15.2.2017, 09:00 - 15.2.2017, 15:30

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje  15. februára 2017 Kick off event projektu EcoInn Danube realizovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu teritoriálnej spolupráce.

Konferencia je zameraná na témy: „Innovative ecotechnologies for  a greener Europe“ 

Podujatie sa koná 15. 2. 2017, v čase od 9:00 do 15:30, v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A, v Bratislave.

Registrácia na konferenciu je otvorená do 10.februára 2017.

POZVÁNKA


Projekt EcoInn Danube bol schválený v 1. výzve Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 a je implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR ako vedúcim partnerom, 12 projektovými partnermi a 3 asociovanými partnermi spolu z 12 európskych krajín. Projekt sa zameriava na posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti. Výsledkom projektu bude posilnená spolupráca medzi ekoinovátormi a lepšie podmienky pre rozvoj a uplatnenie ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách.