JUBILEJNÁ Veda v Centre: Ako ďalej bez antibiotík

Termín: 31.5.2018, 17:00 - 31.5.2018, 19:00

Pozývame vás do jubilejnej májovej vedeckej kaviarne, v ktorej si po desiatich rokoch úspešného fungovania cyklu vedeckých kaviarní pripomenieme prvú prednášku, ktorá sa konala v máji roku 2008 ... Vo štvrtok 31. 5. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom, rovnako ako pred desiatimi rokmi, vedec, molekulárny biológ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., vedúci Katedry molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Ako ďalej bez antibiotík?

plagát