Informačný deň - Slovensko v Horizonte 2020

Termín: 11.2.2016, 09:00 - 11.2.2016, 12:00

Pozývame Vás na Informačný deň na tému Slovensko v Horizonte 2020.

Témy:                Prezentácia úspešných projektov v Horizonte 2020

                          Rady hodnotiteľa projektov Horizontu H2020

                          Finančné otázky v Horizonte H2020

 

Dátum:              11.02.2016, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

 

Miesto:               CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť, 2.poschodie

                

Cieľ:

Cieľom Informačného dňa je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska.

PROGRAM PODUJATIA

REGISTRÁCIA