Informačný deň o finančných a právnych aspektoch programu Horizont 2020

Termín: 18.10.2017, 09:30 - 18.10.2017, 17:30

Dňa 18.10.2017 sa v priestoroch CVTI SR uskutoční celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriava na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov.

Cieľovou skupinou sú skúsení grantoví manažéri, ľudia podporujúci výskumníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych jednotiek, ktorí už implementujú výskumné a inovačné projekty H2020.

Registrácia je nutná nakoľko počet miest je limitovaný.

Jazykom seminára je angličtina bez prekladu.

Seminár je možné sledovať cez webstreaming. Pre udelenie prístupu na webstreaming je potrebné sa vopred zaregistrovať a to najneskôr do 16.10.2017.

Pozrite si program podujatia  

Registrácia na podujatieRegistrácia na webstream