H2020: Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH

Termín: 28.5.2018, 13:30 - 28.5.2018, 16:00

Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH

POZVÁNKA na Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH (H2020), ktorý sa uskutoční dňa 28.5. 2018 od 13.30h do 16.30 hod. Projekt je odborne  zabezpečený kolektívom riešiteľov  z Technickej univerzity v Košiciach a organizačne je garantovaný jej Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.

 

PROGRAM

13:30 – 14:00  / Registrácia, občerstvenie

14:00 – 14:30  / Otvorenie a predstavenie projektu MIDIH

14:30 - 15:30  /  Prezentácia  1. otvorenej výzvy projektu MIDIH na podávanie projektových návrhov.

15:30 - 16:00 /  Diskusie k výzve a k príprave obsahového zamerania projektových návrhov.

Vašu účasť potvrďte e-mailom na:  anton.lavrin@uvptechnicom.sk
   
Oblasť (NCP H2020):
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Európska rada pre výskum (ERC)
Akcie Marie Skłodowska-Curie
Výskumné infraštruktúry
Informačné a komunikačné technológie
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Vesmír
Inovácia v malých a stredných podnikoch
Prístup k rizikovému financovaniu
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
Európsky inovačný a technologický inštitút
Spojené výskumné centrum (JRC)
Právne, finančné a etické otázky
EURATOM
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti