Festival vedeckých filmov v rámci TVT 2014

Termín: 12.11.2014, 19:00 - 15.11.2014, 20:00

Cieľom festivalu je ukázať vedu ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť a predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied. Snahou organizátorov je taktiež reagovať na aktuálny stav a najnovšie trendy doma aj v zahraničí.

Kedy: 12. – 15. 11. 2014
Kde: Divadlo Malá scéna STU v Bratislave

Festival organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT)  a je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014.
Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií 

Pozvánka

Tlačová správa

 

Zdroj: CVTI SR