Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV. – druhá séria

Termín: 18.3.2015, 8:30 - 18.3.2015, 15:30

Centrum vedecko-technických informácií SR pripravuje ďalší odborný seminár  o duševnom vlastníctve a transfere technológií doplnený o ukážku realizácie transferu technológií v praxi. 

Kedy: 18. 3. 2015
Kde: CVTI SR, Lamačská 8/A, Bratislava, 2. posch.

Účasť na odbornom seminári je bezplatná, registrácia nutná.

Pozvánka

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: NPTT (CVTI SR)