Duševné vlastníctvo a transfer technológií II.

Termín: 20.3.2013 - 20.3.2013, 17:07

Druhý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce

prihlasovanie a viac informácií