Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection

Termín: 30.10.2015, 11:00 - 30.10.2015, 12:30

pozvánka na seminár