Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV

Termín: 13.11.2012, 09:00 - 13.11.2012, 15:00

Pozývame Vás

na výročnú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom
je informovať o dosiahnutých výsledkoch v rámci implementácie
národného projektu NISPEZ

Brána  k vedeckému poznaniu otvorená IV


podujatie sa koná pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 13. novembra 2012 o 9.00 hod. (registrácia od 8.30 hod.)
Centrum vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť č. 235

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Predpokladaný záver konferencie: 15.00 hod. 
 
Účasť na konferencii je bezplatná, registrácia nutná.

R. S. V. P.: seminar@cvtisr.sk (uzávierka registrácie do 12. 11. 2012)

Sprievodné podujatia:

V seminárnej miestnosti (č. 236) je pre záujemcov zabezpečený odborný tréning, ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojov a vo Vyhľadávacom portáli pre vedu a výskum – scientia.sk.

Ďalej je pripravená odborná výstava produktov a služieb dodávateľov elektronických informačných zdrojov vo vestibule CVTI SR:

 Albertina icome Bratislava  EBSCO  Multidata
 SUWECO  Thomsom Reuters  Slovart


Kontakty:

odborný garant podujatia:            maria.zitnanska@cvtisr.sk

organizačný garant podujatia:     michal.sliacky@cvtisr.sk