AutoDay 2013 – nové myšlienky potrebujú obchodných partnerov

Termín: 24.4.2013, 10:30 - 24.4.2013, 17:00

Nadviazanie vzájomnej medzinárodnej spolupráce v oblasti transferu technológií a profesionálna podpora prostredníctvom odborníkov sú hlavnými cieľmi podujatia AutoDay 2013.   

AutoDay 2013 sa bude konať 24. apríla 2013 v Bratislave.  Podujatie organizuje BIC Bratislava ako koordinátor siete Enterprise Europe Network na Slovensku spolu s agentúrou Sario, Zväzom automobilového priemyslu (ZAP), Poľskou komorou automobilového priemyslu (PIM) a Centrom vedeckom technických informácií SR.  

Účastníci majú touto cestou možnosť prezentovať svoje inovatívne myšlienky, nadväzovať nové kontakty s obchodnými partnermi či konzultovať podporu v oblasti medzinárodného transferu technológií s odborníkmi.

Podujatie je realizované v rámci projektu „Smart>Net – Interregionálna sieť technologických centier“.

Pre bližšie informácie o podujatí navštívte stránku  http://www.b2match.eu/autoday2013.

Projekt  „Smart>Net – Interregionálna sieť technologických centier“