Aurel Stodola, otec parných turbín: Z Liptova do Zürichu a späť domov

Termín: 21.5.2019, 9:00 - 21.5.2019, 11:00

V májovej Vedeckej cukrárni si pripomenieme 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Do dejín svetovej techniky sa zapísal ako konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho vynálezy  doteraz a dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali. Profesor Aurel Stodola.

Prednáška zhrnie ságu rodu Stodolovcov z Liptovského Mikuláša. Aurela Stodolu predstavíme ako predobraz moderného slovenského vedca 20. storočia s ohlasom a uznaním v zahraničí aj doma. Uvedieme výsledky jeho priekopníckej práce v oblasti parných a plynových turbín, ako aj v iných sférach techniky. Stodolove svetonázorové postoje a odporúčania sú aktuálne až dodnes.  Stodolu porovnáme s inými velikánmi vedy a techniky 20. storočia a začleníme ho do galérie Slovákov alebo vedcov so slovenským pôvodom, ktorí získali najvyššie ocenenia, vrátane Nobelových cien. Stodola práve v tomto rámci zastáva popredné miesto.

Uvedieme detaily jeho pôsobenia na ETH Zürich. Priblížime  tradície, ktoré tam vytvoril, a ktorými sa zapísal do histórie jednej zo špičkových technických univerzít, zaradenej do prvej desiatky svetového rebríčka univerzít. Objasníme aj okolnosti prenosu  telesných pozostatkov A. Stodolu a jeho manželky z Zürichu domov, na Slovensko, na ktorom sa prednášajúci osobne podieľal.

HOSŤ:

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. pôsobí od roku 1964 v Slovenskej akadémii vied, kde obhájil  hodnosť DrSc. v odbore elektronika a vákuová technika. Titul profesora  fyziky získal na STU, je nositeľom čestných doktorátov štyroch univerzít doma a v zahraničí. V rokoch 1994 až 2009 vykonával funkciu predsedu SAV. V súčasnosti Slovensko reprezentuje v jednom z programových výborov hlavného európskeho vedeckého programu Horizont 2020. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberal polovodičmi, mikroelektronikou, lasermi, dnes sa venuje  nanotechnológiám, osobitne senzorom plynov. Je autorom vyše 400 vedeckých prác a autorom  a spoluautorom 5 odborných vedeckých publikácií. Napísal 12 kníh literatúry faktu, v ktorých sa zaoberal osobnosťami vedy. V jednej z nich spracoval aj portrét Aurela Stodolu. Navyše, písal aj vedecké cestopisy a vydal tri zbierky aforizmov a bonmotov.