Ako vznikajú liečivá

Termín: 26.1.2016, 9:00 - 26.1.2016, 11:00

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky iba pomáhajú pri bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré priblíži vo svojej prezentácii, v januárovej Vedeckej cukrárni, RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

História nám ponúka množstvo príkladov toho, ako vedomosti o liečivých látkach išli ruka v ruke s rozvojom vedy. Prvé presnejšie definované predstavy o liečivách sa objavili spolu s rozvojom organickej chémie v 19. storočí. Odvtedy uplynulo viac ako 100 rokov a dnes sa pri navrhovaní nových liečiv využíva široké spektrum vedeckých metód: virtuálny skríning, molekulové modelovanie, kvantovo-chemické výpočtové metódy, QSAR a iné. Na niektorých príkladoch liečiv si ukážeme, ako tieto metódy fungujú a načo sa používajú.


RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. pracuje na oddelení biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Počas svojej doterajšej kariéry sa zaoberala metódami na výpočet van der Waalsových polomerov, štúdiom nukleových kyselín či molekulovým modelovaním a navrhovaním liečiv, ktorým sa zaoberá dnes. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých medzinárodných a národných projektov z oblasti navrhovania liečiv pre chronické a infekčné ochorenia. Je spoluautorkou dvoch patentov, v roku 2000 bola členkou kolektívu oceneného cenou SAV. Je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti, medzinárodných spoločností Meditteranean Neuroscience Society a The Cheminformatics and QSAR Society a rada sa venuje popularizácii vedy.