Podujatia

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii

11.7.2019, 17:00

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o súčasných výskumných trendoch v oblasti „Veľkých dát“ a umelej inteligencie. Zameriame sa najmä na to,  ako a do akej miery umelá inteligencia dramaticky zmení našu budúcnosť. Vo štvrtok 11. júla 2019 o 17.00 hod bude našim hosťom úspešný mladý slovenský vedec, matematik a informatik Martin Takáč, PhD., zo súkromnej výskumnej univerzity Lehigh, v Bethleheme, Pennsylvania, v USA.

Viac informácií


Radón v životnom prostredí - meranie, riziká a aplikácie

27.6.2019, 17:00

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom vo verejnosti len málo hovorí.  Dozvieme sa ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov, a  prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti? 

Vo štvrtok,  27. 6. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom vedec a pedagóg,  jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Viac informácií


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>