Objednávky a faktúry marec

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/21 / 3.3.2021
Popis objednaného plnenia Preklad odborného textu s názvom "Užívateľská príručka k protónovému urýchľovaču"z ruského jazyka (+ AJ názvy)
Hodnota objednaného plnenia 1 344,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Novotňák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing. Nina Jakubová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lipová 521/IV, 031 04, Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Monika Rybáková
Funkcia administratívny pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21/21 / 3.3.2021
Popis objednaného plnenia Respirátory FFP2 - 750 ks
Hodnota objednaného plnenia 525,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Školboz SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
IČO: 44465238
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 22/21 / 5.3.2021
Popis objednaného plnenia Zaškolenie k obsluhe systému vysoko-rýchlostnej kamery na pokročilej úrovni
Hodnota objednaného plnenia 2 748,- EUR s DPH
Garant objednávky Jaroslav Bruncko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proxis, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spořická 296/46, 184 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 25664085
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jaroslav Bruncko
Funkcia výskumný pracovník MLCVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 23/21 / 8.3.2021
Popis objednaného plnenia Tonery
Hodnota objednaného plnenia 1 094,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Clean Tonery, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24/21 / 10.3.2021
Popis objednaného plnenia záručný servis tlačiarenského stroja IPC710 (aktualizácia Fiery)
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Gabriela Aichová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon - Slovenská republika, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35869534
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Gabriela Aichová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 24A/21 / 10.3.2021
Popis objednaného plnenia oprava servopohonu VZT
Hodnota objednaného plnenia 572,27 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15B, 821 04 Bratislava
IČO: 35899506
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 25/21 / 11.3.2021
Popis objednaného plnenia Tonery
Hodnota objednaného plnenia 112,34 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 26/21 / 15.3.2021
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 86,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27/21 / 18.3.2021
Popis objednaného plnenia Tlačiareň plastových kariet ZC300, obojstranná tlač, 300dpi, USB & Ethernet
Hodnota objednaného plnenia 1 226,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Dávid Baranko
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kodys Slovensko, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sliačska 2, 831 02 Bratislava
IČO: 31387454
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dávid Baranko
Funkcia odborný pracovník vedeckej knižniceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 27A/21 / 19.3.2021
Popis objednaného plnenia Respirátory FFP2 - 750 ks
Hodnota objednaného plnenia 330,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 28/21 / 22.3.2021
Popis objednaného plnenia Oprava, údržba 3D kocky v miestnosti Ľudské zmysly – stála, interaktívna exp.
Hodnota objednaného plnenia 240,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlavná 1400/1, 059 01 Poprad-Matejovce
IČO: 37780387
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 29/21 / 22.3.2021
Popis objednaného plnenia Oprava mikroskopu Zeiss Axiovert 200M
Hodnota objednaného plnenia 1 858,80 EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 77/A, Bratislava
IČO: 46095969
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Funkcia vedecký pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30/21 / 22.3.2021
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 4 - apríl 2021
Hodnota objednaného plnenia 400,-EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30A/21 / 22.3.2021
Popis objednaného plnenia Predplatné časopisu Múzeum na rok 2021
Hodnota objednaného plnenia 11,44 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 30B/21 / 22.3.2021
Popis objednaného plnenia Pečiatky
Hodnota objednaného plnenia 24,79 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
S K T spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pplk. Sochora 694/24, 170 00 Praha
IČO: 44268670
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 31/21 / 24.3.2021
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 4 – APRÍL 2021
Hodnota objednaného plnenia 1 920,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 32/21 / 25.3.2021
Popis objednaného plnenia Objednávka predplatného časopisu Múzeum na rok 2021 pre MŠaP
Hodnota objednaného plnenia 11,44 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Martina Kočí
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenské národné múzeum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia riaditeľka MŠaPFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 205/21
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRINCE 2 Practitioner
Hodnota fakturovaného plnenia 780,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAYLOR and COX Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
IČO: 46256831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 206/21
Prináleží k zmluve/objednávke 55/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt. priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5 912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitmá 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 207/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nákup licencií- fotografie
Hodnota fakturovaného plnenia 75,73 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden Empresa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na bojišti 1470/24, Praha 2
IČO: 08199817Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 208/21
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Elektronické stravovacie poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 38,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 209/21
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodika
Hodnota fakturovaného plnenia 377,34EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 210/21
Prináleží k zmluve/objednávke 48/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola, údržba- kotolňa
Hodnota fakturovaného plnenia 163,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Čecho RSP Servis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Snežienková 637/42, Prievidza 971 01
IČO: 40652572Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 212/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom - nebytové priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/ 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 213/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom NOHO KANCELÁRIE
Hodnota fakturovaného plnenia 4 710,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 - 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 214/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.18A/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava systému SafeQ
Hodnota fakturovaného plnenia 756,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojinická 3 831 04 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 215/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.10B/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis výmena ND
Hodnota fakturovaného plnenia 12 129,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALTRON SK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15C 821 04 Bratislava
IČO: 31354521Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 216/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.10C/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2KS FortiGate - 40F-5xGE RJ45 port
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 217/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.277/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2licencie horizontálna popd.účasti SRv európskom výskumnom priestore
Hodnota fakturovaného plnenia 93,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 218/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.276/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 75KS licencií a prístupov
Hodnota fakturovaného plnenia 6 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 219/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.279/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 46 ks licencií a prístupov
Hodnota fakturovaného plnenia 7 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 220/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 281/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1 ks LICENCIA národná infraštr.na podporu transferu tech.
Hodnota fakturovaného plnenia 238,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 221/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.283/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1licencia
Hodnota fakturovaného plnenia 528,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 222/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.282/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4KS licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 955,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 223/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.280/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4 KS LICENCIÍ
Hodnota fakturovaného plnenia 955,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 224/21
Prináleží k zmluve/objednávke poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský príspevok 2021
Hodnota fakturovaného plnenia 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Laserlab-Europe AISBL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Trone 98, 1050 Brussels, Belgium
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 225/21
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - IKT INFRAŠT. 02/2021
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 226/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.243/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.lit. 1ks geologica carpatica
Hodnota fakturovaného plnenia 72,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTAV VIED O ZEMI SAV
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava
IČO: 00586943Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 227/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické stravovacie poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 35,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 228/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 041,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava 821 08
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 229/21
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Strážna služba
Hodnota fakturovaného plnenia 7 981,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBADUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 230/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.8A/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení NTL
Hodnota fakturovaného plnenia 734,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JOZEF IVAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríková 4 Bratislava
IČO: 11894237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 231/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.10D/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) utierky do zásobníkov, tekuté mydlá
Hodnota fakturovaného plnenia 3 299,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAJSTER PAPIER -ING.D.FUČÍKOVÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wolkrova 1135/5 851 01 Bratislava
IČO: 37218379Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 232/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkový poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 14,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15C 821 04 Brtaislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 233/21
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar - výpočtová technika
Hodnota fakturovaného plnenia 2 332,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 234/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturujeme podiel nákladov 02/2021
Hodnota fakturovaného plnenia 2 508,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 235/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ďaňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VILIAM KUPEC EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 236/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada energií
Hodnota fakturovaného plnenia 3 501,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGNA ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
IČO: 35743565Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 237/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.15/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač časopisu QUARK 03/2021
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 238/21
Prináleží k zmluve/objednávke 109/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) projekt KOMIS
Hodnota fakturovaného plnenia 75 851,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 83104 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 239/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.servisná prehliadka kotla BUDERUS
Hodnota fakturovaného plnenia 506,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REGULATEM CONTROL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Smaragdová 9 851 10 Bratislava
IČO: 45992371Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 240/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Quark 1/2021
Hodnota fakturovaného plnenia 10,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FACEBOOK IRELAND LIMITED
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dublin 2 IRELAND
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 241/21
Prináleží k zmluve/objednávke 61/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá ochrana majetku 02/21
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 242/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 33 445,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 83104 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 243/21
Prináleží k zmluve/objednávke nevedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nanonet.sk pre MLC
Hodnota fakturovaného plnenia 12,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SK -NIC, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
námestie SNP 14 811 06 Bratislava
IČO: 35698446Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 244/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet -čísla pre MLC
Hodnota fakturovaného plnenia 34,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 245/21
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Pohonné hmoty- EVO 95
Hodnota fakturovaného plnenia 114,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 246/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obnova karty
Hodnota fakturovaného plnenia 8,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 247/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 KS OBNOVA KARTY
Hodnota fakturovaného plnenia 17,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 248/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ14/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotrebný a prevádzkový materiál
Hodnota fakturovaného plnenia 4 030,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIHI SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 8 851 04 Bratislava
IČO: 36645095Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 249/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.18/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP, EPSON
Hodnota fakturovaného plnenia 1 228,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.32021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 250/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku 02/21
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 251/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.275/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 75ks antivírusového programu
Hodnota fakturovaného plnenia 1 647,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 82109 Bratislava
IČO: 17321450Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 252/21
Prináleží k zmluve/objednávke 317/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - bezpečnosť objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 3 674,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 253/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 254/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 255/21
Prináleží k zmluve/objednávke 1456/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 223,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 256/21
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 257/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 10,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 258/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MLC - bezpečnostno -tech.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 150,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.JURAJ KOVÁČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bezručova 21/A 90031 Stupava
IČO: 48107247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 259/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MLC - dusík kvapalný DEWAR 1 PL s dopravou
Hodnota fakturovaného plnenia 37,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 260/21
Prináleží k zmluve/objednávke 91/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba modulu MIDPOINT
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 261/21
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 262/21
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom výstavných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 263/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) správne poplatky za podanie PCT prihlášky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 225,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAJLINGOVÁ&PARTNERS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budatínska 12 851 06 Bratislava
IČO: 35696532Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 264/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) správne poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LITVÁKOVÁ A SPOL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sliačska 1/A 831 02 Bratislava
IČO: 36862398Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 265/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/21-02/22
Hodnota fakturovaného plnenia 10 458,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITEA VEMA SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 266/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.21/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar podľa objednávky
Hodnota fakturovaného plnenia 525,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŠKOLBOZ SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská1 821 04 Bratislava
IČO: 44465238Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 267/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.23/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 1 094,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Za hradbami 27 902 01 Pezinok
IČO: 35891866Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 268/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 269/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 51,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 270/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 69,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 271/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 272/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 61,33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 273/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 65,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 274/21
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 221,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 275/21
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 133,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 276/21
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 277/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodávka elektrickej en.
Hodnota fakturovaného plnenia 183,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POW-EN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 4B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 278/21
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) činnosť bezp.-technickej služby
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 Trebatice 922 10
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 279/21
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskyt.technickej podpory CREPČ1
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 280/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MLC - úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia -147,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 281/21
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zab.ochrany majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 TRNAVA
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 282/21
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., BB
Hodnota fakturovaného plnenia 950,09 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 283/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.40/A/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože AURÉLIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 43,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 284/21
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 116,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 285/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 64,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POW -EN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 4B 821 09 Bratislava
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 286/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 6 488,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
POW-EN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 4B 821 09 Bratislava
IČO: 43860125Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 287/21
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) MLC -nebytové priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 576,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám.Jozefa Herdu 2 917 01 Trnava
IČO: 36078913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 288/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF výskumno -výv.spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 289/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné, zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 332,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 290/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.264B/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohotovosná služba odpratávanie snehu, posyp soľou, sekanie ľadu
Hodnota fakturovaného plnenia 883,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 291/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.25/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - 2 ks HP tonery
Hodnota fakturovaného plnenia 112,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LEDUM KAMARA SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30 811 01 Bratislava
IČO: 48158836Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 292/21
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en., NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 560,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
292/21 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 293/21
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhraad za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 7,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 4B 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 294/21
Prináleží k zmluve/objednávke 96/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba výťahu TOV
Hodnota fakturovaného plnenia 487,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ROVA - SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenická 18 821 09 Bratislava
IČO: 35934247Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 295/21
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia periodickej tlače
Hodnota fakturovaného plnenia 394,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 296/21
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 8,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 297/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 6,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 298/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 299/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývojová spolupráca
Hodnota fakturovaného plnenia 648,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 300/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývoj. spolupráci
Hodnota fakturovaného plnenia 81,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 1/9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 301/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATOK INES WORKING PART&
Hodnota fakturovaného plnenia 20 185,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OECD
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
2,rue André-Pascal,75775 Paris Cedex 16 ,FRANCE
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 302/21
Prináleží k zmluve/objednávke 45/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie prev.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 11 004,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 303/21
Prináleží k zmluve/objednávke 391/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie prev.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 4 125,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 304/21
Prináleží k zmluve/objednávke 44/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie prev.podpory
Hodnota fakturovaného plnenia 6 636,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 305/21
Prináleží k zmluve/objednávke 235/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické strav.poukážky
Hodnota fakturovaného plnenia 27 265,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GGFS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sasinkova 5 81108 Bratislava
IČO: 47079690Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 306/21
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPP a BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.SYSTEM -IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 307/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevod dát MLC
Hodnota fakturovaného plnenia 161,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITEA VEMA SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 BRATISLAVA
IČO: 36237337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 308/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 16 706,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERTIZA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 309/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) profylaxia frankovacieho stroja -prav.prehliadka IS 440
Hodnota fakturovaného plnenia 146,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 83103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 310/21
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) funkčná skúška syst.el.požiarnej signalizácie
Hodnota fakturovaného plnenia 651,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol,.s.ro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachova 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 311/21
Prináleží k zmluve/objednávke 194/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upratovacie a čistiace služby LC, SG, Charkovská
Hodnota fakturovaného plnenia 8 732,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVCLEAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 96 831 02 Bratislava
IČO: 35956526Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 312/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané kópie článkov a kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 31,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO e.V.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strasse 53 D-10713 BERLIN
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 313/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodané kópie článkov a kníh
Hodnota fakturovaného plnenia 6,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TIB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Welfengarten 1B 30 167 HANNOVER
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 314/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 26/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárke potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 86,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 315/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elite book 845 G7 s príslušenstvom
Hodnota fakturovaného plnenia 19 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FLEX -IT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tomášikova 26 821 01 Bratislava
IČO: 50603698Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 316/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka
Hodnota fakturovaného plnenia 1,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 317/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup výpočtovej techniky
Hodnota fakturovaného plnenia 85 854,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 318/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet, medzinárodné hovory
Hodnota fakturovaného plnenia 212,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Albert II, 27-B 1030Bruselles BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 319/21
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov.teplo, vod.stoč., zrážky, tel., dátové služby a prip.napult centrál.och., refakturácia EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 2 100,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 319396415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 320/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aplikačné a syst.konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 26,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SOLITEA VEMA SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 3637337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 321/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie 10 miestností a kancel.stoličiek
Hodnota fakturovaného plnenia 653,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 821 01 Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 322/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LEVOČA - predplatné čas.MÚZEUM
Hodnota fakturovaného plnenia 11,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského náb.2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 323/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.27A/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 750 ks respirátor jednorázový
Hodnota fakturovaného plnenia 330,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 324/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,22/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie k obsluhe vysokorýchlej kamery -pokročilý stupeň
Hodnota fakturovaného plnenia 2 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIS, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Spořická 296/46 184 00 Praha CZ
IČO: 25664085Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 325/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) školenie TOGAF COMBO (L1+L2 )
Hodnota fakturovaného plnenia 3.000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TAYLLOR&COX SLOVESNKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zelinárska 6 821 08 Bratislava
IČO: 46256831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 326/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Charkovská BA -predplatné časopisu MÚZEUM 1-4 5 kusov
Hodnota fakturovaného plnenia 11,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajanského náb.2 810 06 Bratislava
IČO: 00164721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 327/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom fliaš oceľových
Hodnota fakturovaného plnenia 223,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER GASES FOR LIFE -MESSER TATRAGAS, spol.s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 328/21
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DOBROPIS náklady el.en., voda, teplo
Hodnota fakturovaného plnenia -9 444,48 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.M.Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 329/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná činnosť
Hodnota fakturovaného plnenia 45,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DELTECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30225582Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 330/21
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2 ks ND HP SPS
Hodnota fakturovaného plnenia 196,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 331/21
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.polatky
Hodnota fakturovaného plnenia 1,91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 332/21
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 982,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 333/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.30B/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF - pečiatky" Kópia súhlasí s originálom"
Hodnota fakturovaného plnenia 24,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pplk.Sochora 694/24 17 00 Praha CZ
IČO: 44268670Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 334/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.27/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1ks tlačiareň ZC300 s obojstrannou tlačou
Hodnota fakturovaného plnenia 1 226,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sliačska 2 83102 Bratislava
IČO: 31387454Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 335/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.en., -vyúčtovanie nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 7 388,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leetná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 336/21
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.29/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servis
Hodnota fakturovaného plnenia 1 858,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CARL ZEISS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 12481/77/A 831 02 Bratislava
IČO: 46095969Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 342/21
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SERVIS A úžba LC
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.3.2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EURO VÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 1 821 04 Bratislava
IČO: 48264388