Objednávky a faktúry január

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1/2020 / 8.1.2020
Popis objednaného plnenia Odhŕňanie snehu počas zimných mesiacov v roku 2020/2021 v areáli ŠVS BB
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOPTECH s.r.o, Ing. Repčín Juraj
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 14539/133, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 46655492
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 10/2020 / 16.1.2020
Popis objednaného plnenia Tonery HP
Hodnota objednaného plnenia 465,48 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ledum Kamara SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 48158836
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 11/2020 / 16.1.2020
Popis objednaného plnenia 3D virtuálne okuliare
Hodnota objednaného plnenia 5 839,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
alza.sk
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 6654/7, Bratislava 811 09
IČO: 36562939
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12/2020 / 17.1.2020
Popis objednaného plnenia ubytovanie pre zahraničných hostí
Hodnota objednaného plnenia 390,- EUR s DPH
Garant objednávky RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Dužba UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Botanická 25, 842 14 Bratislava 4
IČO: 39786558
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Funkcia odborná pracovníčkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 12A/20 / 17.1.2020
Popis objednaného plnenia revízia VZT - tlakové a plynové zariadenia
Hodnota objednaného plnenia 743,04 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Ivan
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríkova 4, 821 07 Bratislava
IČO: 11894237
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno/rámcová zmluva 87/CVTISR/2018
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 13/2020 20.1.2020
Popis objednaného plnenia Servis a oprava tlačiarenského stroja CS240
Hodnota objednaného plnenia EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35782889
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia pracovník reprografieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14/2020 / 20.1.2020
Popis objednaného plnenia protipožiarne dvere
Hodnota objednaného plnenia 17 143,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14A/20 / 20.1.2020
Popis objednaného plnenia ubytovanie 1 osoba na 1 noc
Hodnota objednaného plnenia 84,99 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
93 Rue Archimède
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
93 Rue Archimède, Brusel, 1000, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 14B/20 / 20.1.2020
Popis objednaného plnenia Upratovacie a čistiace práce na objekte MŠaP
Hodnota objednaného plnenia 12 946,60 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
IČO: 36688843
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15/20 / 22.1.2020
Popis objednaného plnenia Prezentačné materiály projektu SEREN4
Hodnota objednaného plnenia 4 887,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Peter Beňo
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cortesa s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krušpánová 7, Bratislava - mestská časť Čunovo 851 01
IČO: 36357821
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Peter Beňo
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15A/20 / 22.1.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 02 – FEBRUÁR 2020
Hodnota objednaného plnenia 2 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 15B/20 / 22.1.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 2 - február 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 16/20 / 23.1.2020
Popis objednaného plnenia Zapekacia jednotka OKI 43363203
Hodnota objednaného plnenia 96,53 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ekotoner SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina
IČO: 47689650
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17/20 / 24.1.2020
Popis objednaného plnenia Prenájom 40 stolov 1,8x0,8 m, 9 stolov 2x0,8 m a 250 stoličiek na konferenciu ECER
Hodnota objednaného plnenia 2 025,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REK FILM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 15, Bratislava 831 04
IČO: 35820811
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Funkcia vedúca OMSVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17A/20 / 24.1.2020
Popis objednaného plnenia tepovanie, iné čistenie
Hodnota objednaného plnenia 375,- €/500m2
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, 82101 Bratislava
IČO: 34857575
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 17B/20 / 27.1.2020
Popis objednaného plnenia Výmena predohrevu motora dieselgenerátora GEP 30
Hodnota objednaného plnenia 243,95 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zeppelin SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 50, 974 05 Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 18/20 /28.1.2020
Popis objednaného plnenia Servis a oprava tlačiarenského stroja
Hodnota objednaného plnenia 193,45 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska15, 821 05 Bratislava
IČO: 44773293
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia pracovník reprografieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 19/20 / 28.1.2020
Popis objednaného plnenia Výmena tlačovej hlavy Canon iPF 9100
Hodnota objednaného plnenia 474,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Milena Peeva
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Grex SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gogoľova 18, 85101 BA
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mária Smejová
Funkcia pracovník reprografieVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 1A/20 / 8.1.2020
Popis objednaného plnenia Servis a kontrola výťahov na rok 2020
Hodnota objednaného plnenia 3 484,80 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Eurovýťahy s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovatelská 1, 821 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Peter Chudý
Funkcia Vedúci správy budovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 2/20 / 9.1.2020
Popis objednaného plnenia Nákup periodík
Hodnota objednaného plnenia 2 518,88 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jozef Dzivák
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR
IČO: 25094769
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Lebedová
Funkcia odborná pracovníčka OASVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20/20 / 30.1.2020
Popis objednaného plnenia Refundácia výdavkov v súvislosti s poskytnutými priestormi na súťaž RoboCup 2020 v rámci projektu IT akadémia
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
IČO: 00491942
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Slačka Stanislav
Funkcia vedúci odd. ŠVS B. BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20A/20 / 30.1.2020
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia Cca 1 104,16 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Gábriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Hamšík - Pyrostop
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bencúrová 61, 821 04 Bratislava
IČO: 01511882
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20B/20 / 30.1.2020
Popis objednaného plnenia LED svetelný panel
Hodnota objednaného plnenia 550,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AQT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava
IČO: 36042234
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 20C/20 / 30.1.2020
Popis objednaného plnenia LED svetelný panel na fotoaparát, resp. kameru
Hodnota objednaného plnenia 366,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 21/20 / 31.1.2020
Popis objednaného plnenia servis a údržba výťahov
Hodnota objednaného plnenia 417,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Július Gábriš
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rova-servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plátenícka 18, 821 09 Baratislava
IČO: 35934247
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Július Gábriš
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 3/2020 / 10.1.2020
Popis objednaného plnenia české a rakúske dialničné známky na autá CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia cca 1 061,20 EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Česmad Slovakia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1, 826 40 Bratislava
IČO: 30779553
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 4/2020 / 10.1.2020
Popis objednaného plnenia slovenské dialničné známky na autá CVTI SR
Hodnota objednaného plnenia cca 750,- EUR s DPH
Garant objednávky Peter Chudý
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Národná dialničná spoločnosť
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Robert Klobučník
Funkcia referent pre autoprevádzkuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 5/2020 / 13.1.2020
Popis objednaného plnenia ubytovanie na súťaž RoboCup 2020
Hodnota objednaného plnenia 3 052,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RZ Demänovka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 6/2020 / 13.1.2020
Popis objednaného plnenia strava na súťaž RoboCup 2020
Hodnota objednaného plnenia 3 360,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RZ Demänovka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 7/2020 / 14.1.2020
Popis objednaného plnenia Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov - 35 osôb
Hodnota objednaného plnenia 798,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kamayammy / p. Kamilla Kociecka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Lívia Holienková
Funkcia finančný manažérVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 8/2020 / 15.1.2020
Popis objednaného plnenia Diáre, kalendáre trojmesačné
Hodnota objednaného plnenia 59,94 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 9/2020 / 16.1.2020
Popis objednaného plnenia Tonery HP
Hodnota objednaného plnenia 661,22 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
InterNETmania SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50462164
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1/20
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezpečnostné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.12.2019
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA Security Servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53, Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 10/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 8,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 100/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) fakturovanie pod.nákladov za 12/19
Hodnota fakturovaného plnenia 2 368,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 101/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada z a plyn NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 1 445,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 102/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby OPPa BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. SYSTEM-IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 103/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 2 518,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 104/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/PopVaT/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom konferenčnej miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 105/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nat.super, EKO prog., servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 51,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 106/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditační poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT.spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 107/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie mesačnej skúšky
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 108/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1459/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 962,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 109/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telefónne prípplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 11/20
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 27,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLDEN VOYAGE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 2569/108 Praha 101 00 CZ
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 110/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia - 635,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 111/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhraad za plyn NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 2 303,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 112/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 696,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 113/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 5 242,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 114/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.4/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 15 KS DIA.známka 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
IČO: 35919001Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 115/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.298A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stier.lišta, násada ext., hadica,kefa na tvrdé podlahy
Hodnota fakturovaného plnenia 2 059,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YVES&SOTECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Elektrárenská 6 831 04 Bratislava
IČO: 35799331Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 116/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kreditační poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 831 03 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 118/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislva
IČO: 35616256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 119/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,186A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prečerpávacia jednotka, náklady spojené s dopravou
Hodnota fakturovaného plnenia 38 259,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GASOTECH, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 385/45 908 45 Gbely
IČO: 36263869Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 12/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok p.Dzivák
Hodnota fakturovaného plnenia 261,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
IATUL OFFICE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Arcisstrase 21 80333 Munch GERMANY
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 120/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 287,17 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 121/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plnenie obdobie 01/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 122/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba energií 4.q.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 19 532,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 123/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 124/20
Prináleží k zmluve/objednávke obj.1460
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) indexy ECDL QUATRO
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 125/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikáty podľa priložených zoznamov za 12/19
Hodnota fakturovaného plnenia 336,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 126/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) miestna daň - nehnuteľnosť v Bruseli
Hodnota fakturovaného plnenia 729,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Montoyer 10 1000 Brusel BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 127/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 62,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 128/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada súhrnnej časti faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 45,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 129/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Fikselová
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 13/20
Prináleží k zmluve/objednávke POLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel, nat.sup., prev.poplatok, EKO prog., servis.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 99,95 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 130/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Petrášová Viera
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 131/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Šimkovič J.
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 132/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Beňo P.
Hodnota fakturovaného plnenia 714,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 133/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Krivjanská
Hodnota fakturovaného plnenia 688,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 134/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Badánik B.
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 135/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.7/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SLORD recepcia - formou teplého bufetu
Hodnota fakturovaného plnenia 798,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOCIECKA KAMILLA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Peperstaat 89 3080 Tervuen BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 136/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294265Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 137/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom výstavných priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 50 252,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294265Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 138/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.16/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 1 ks toner OKI
Hodnota fakturovaného plnenia 99,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EKO TONER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kysucká cesta 3 01001 Žilina
IČO: 47689650Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 139/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF ročné predplatné časopisu
Hodnota fakturovaného plnenia 31,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BETON TKS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Zámecké 9 140 00 Praha CZ
IČO: 26463407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 14/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Mgr.B.Lovász -PREPLATENIE ročného členského poplatku do EŠÚ pre ŠRVŠ
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ESU aisbl.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue du Iˇindustrie 10 1000 Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 140/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia webovej stránky
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PXL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50765337Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 141/20
Prináleží k zmluve/objednávke 371/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4 KS reliéfne mapy s rozmerom 960x610mm,pečiatka GOTICLEJ CESTY, 2 ks A4 reliéfne matrice značiek
Hodnota fakturovaného plnenia 1 450,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CUVO, .s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karpatské nám.7774/25 831 06 Bratislava
IČO: 51139995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 142/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.11/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) okuliare na virtuálnu realitu OQ 128 GB
Hodnota fakturovaného plnenia 5 840,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ALZA.SK,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bottova 7 811 09 Bratislava
IČO: 36562939Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 143/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.14/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) protipožiarne dvere
Hodnota fakturovaného plnenia 17 143,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAPEKA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pútnická 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 144/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn - PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -321,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 145/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár PAM 35.00 BA dňa 27.1.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 146/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie 4 osôb
Hodnota fakturovaného plnenia 390,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava
IČO: 00397856Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 147/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 840,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 82106 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 148/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.298/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ročná aktualizácia licencií
Hodnota fakturovaného plnenia 2 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SEVITECH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 31605052Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 149/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) závierka EKOS 2019.
Hodnota fakturovaného plnenia 137,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 15/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuv.na webe ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom pozemku za obdobie 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 401,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 71 83102 Bratislava
IČO: 50693701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 150/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava, konfigurácia profylaktika
Hodnota fakturovaného plnenia 443,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 151/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava, konfigurácia profylaktika
Hodnota fakturovaného plnenia 313,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 152/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) balík služieb CREDIT 20
Hodnota fakturovaného plnenia 1 198,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROFESIA, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 153/20
Prináleží k zmluve/objednávke 392/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) klima, MG, UPS,EZS,SKV, EPS+SHZ
Hodnota fakturovaného plnenia 3 941,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 154/20
Prináleží k zmluve/objednávke OB J.18/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) čistiace prostriedky
Hodnota fakturovaného plnenia 66,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry ,31.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nové záhrady 1/9 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 155/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.254/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava knižnej väzby kníh v brailových písmach
Hodnota fakturovaného plnenia 1 080,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 36 054 65 Levoča
IČO: 37780387Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 16/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.služby pre VK v prostredí IKT 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 17/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 18/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 504,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 19/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 368,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.294A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4000 ks časopis QUARK -tlačoviny
Hodnota fakturovaného plnenia 2 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA ORINT,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 20/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 212,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 21/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 448,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 22/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) srvisný prenájom -pranie rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 93,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 23/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitorovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 24/20
Prináleží k zmluve/objednávke 72/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) údržba infor. systému ISS CVTISR 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 978,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERWAY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava
IČO: 35728531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 25/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.77A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 75,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 851 01 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 26/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POPLATOK - OBD.28.09.2019- 31.12.2019
Hodnota fakturovaného plnenia 16,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
COCA -COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tuhovská 1 831 06 Bratislava
IČO: 50252160Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 27/20
Prináleží k zmluve/objednávke 483/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) aktualizácia podstránok www.muzeum.sk
Hodnota fakturovaného plnenia 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.MILAN ŠOKA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53 974 04 Banská Bystrica
IČO: 33861129Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 28/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 284,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 29/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 9 632,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 3/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 893,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 30/20
Prináleží k zmluve/objednávke 139/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) POSKYTOVANIE TECH.PODPORY
Hodnota fakturovaného plnenia 282,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 84104 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 32/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 406,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 33/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 34/20
Prináleží k zmluve/objednávke 350/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby - sťahovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GOLEM SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okoličianska 824 031 04 Liptovský Hrádok
IČO: 48061701Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 35/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) štvrťročný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 57,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RIMI-SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skalická cesta 17 83102 Bratislava
IČO: 35763329Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 36/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 1q.q2020 servis , údržba
Hodnota fakturovaného plnenia 484,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROVÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľaká 1 82104 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 37/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon revízie 1.štvrťrok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 290,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROVÝŤAHY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľaká 1 82104 Bratislava
IČO: 46264388Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 38/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obaly - podľa prílohy
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR -PACK, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 39/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) neobalové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 40,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NATUR-PACK, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 25 821 01 Bratislava
IČO: 35979798Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 4/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyk.činnosti bezpečnostného technika 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP SERVIS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 40/20
Prináleží k zmluve/objednávke 378/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektroinštalačné práce - osvetlenie SG
Hodnota fakturovaného plnenia 6 500,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROCRAFT SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 50308726Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 41/20
Prináleží k zmluve/objednávke 94/CVTISR/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb 01/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 044,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
IČO: 48059528Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 42/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 10 200,00 Kč s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LES ČESKÁ REúUBLIKA A SLOVENSKO, z.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunní 810/104 101 00 Praha CZ
IČO: 67776396Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 43/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 60,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 44/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 85,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 45/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 79,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 46/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 41,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 47/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 56,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 48/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 44,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 49/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1355/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby technika BTS a PO 1Q 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 456,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MILAN BOJNANSKÝ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava
IČO: 40961478Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkon odborných serv. prác , odborné skúšky, monitor.syst.prip.12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STOPKRIMI, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
IČO: 31609139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 50/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 375,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 51/20
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.energiu - NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 53,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, .a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 52/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za mobilného operátora
Hodnota fakturovaného plnenia 217,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II,27 1030 BRUSEL BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 53/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATKY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky za služby
Hodnota fakturovaného plnenia 1 851,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Avenue Louise 235 Lruzalaan 1050 BRUSELLS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 54/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 55/20
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en. NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 910,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 56/20
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en. -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -458,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA,a. s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 57/20
Prináleží k zmluve/objednávke 467/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 532,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE ENERGIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 58/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partuzánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 59/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 6/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 532,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 60/19
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravidelné upratovanie 12/2019
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíková 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 61/20
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS služby
Hodnota fakturovaného plnenia 5,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 62/20
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) DEKVS služby
Hodnota fakturovaného plnenia 6,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 63/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 64/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 538,47 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 65/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaše
Hodnota fakturovaného plnenia 63,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS -MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 66/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo, el.en., vodné, stoč., zrážky, telefón, dát.a hlas.služby, prpipojenie na pult centrálnej ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 67/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21TRNAVA
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 68/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAKTÚRA -OPRAVA ZÁLADU DANE vývoz a prenájom nádoby
Hodnota fakturovaného plnenia -40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARIUS PEDERSEN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735 911 01 Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 69/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FAKTÚRA - vývoz a prenájom nádoby
Hodnota fakturovaného plnenia 40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARIUS PEDERSEN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735 911 01 Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 7/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVSPN -vývoz a prenájom nádoby 1Q.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 40,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MARIUS PEDERSEN, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Opatovská 1735 911 01 Trenčín
IČO: 34115901Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 70/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.2/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné odborných periodík na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 518,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUWECO CZ,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupná 153/11 16200 Praha CZ
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 71/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -73,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 72/20
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) číslo faktúry:9201904962 -upozornenie za neobdržanie platby
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GAJOS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 73/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtovanie transakcií firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 140,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB CS, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 74/20
Prináleží k zmluve/objednávke RÁMCOVÁ DOHODA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb:tlač,obálkovanie, adresné doručovanie, sprac.ermitendy
Hodnota fakturovaného plnenia 22 623,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KOLOS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava
IČO: 31393039Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 75/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.2250/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pohotovosntá služba odpratávanie snehu, posyt soľou, sekanie ľadu
Hodnota fakturovaného plnenia 806,90 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 Bratislva 821 01
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 76/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.082C/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vertikulácia, kosenie, čistenie plochy
Hodnota fakturovaného plnenia 492,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 Bratislva 821 01
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 77/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.095A/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tepovanie kancelárií a študovne
Hodnota fakturovaného plnenia 866,95 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 14.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PAVOL STANKOVIČ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23 Bratislva 821 01
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 78/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 17,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 79/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 97,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 38742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 80/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nepretržitá pohotovosť rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 28,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ 1, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 81/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dialničné nálepky české, rakúske
Hodnota fakturovaného plnenia 1 061,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ČESMAD SLOVAKIA, o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Levická 1 826 40 Bratislava
IČO: 30779553Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 82/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.-NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 83,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 83/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.-NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 302,13 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 84/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytované služby 12/19
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 85/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 65,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 86/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.231B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsuha plynovej kotolne -LCBA
Hodnota fakturovaného plnenia 840,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 15.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER CHUDÝ - ENVIECOENERGY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haanova 2 851 04 Bratislava
IČO: 52774171Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 87/20
Prináleží k zmluve/objednávke 78/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.- NEDOPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia 87,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 88/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 89/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce na FS IS 440
Hodnota fakturovaného plnenia 237,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN INT. spo.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jarošova 1 82103 Bratislava
IČO: 44563485Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 90/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.9/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 5 ks tonery HP
Hodnota fakturovaného plnenia 644,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50462164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 91/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.8/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kan.potreby diár, trojmesačný kalendár na rok 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 59,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC , spo.ls.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 92/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Braciník P.
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lerná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 93/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Kováčiková T.
Hodnota fakturovaného plnenia 739,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 94/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky Hurtová
Hodnota fakturovaného plnenia 699,86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SKYTRAVEL,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 45 040 01 Košice
IČO: 36667234Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 95/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 520,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 96/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 97/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 98/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.231B/19
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) havárijný stav
Hodnota fakturovaného plnenia 1 560,00 EUR bez DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PETER CHUDÝ -ENVIECOENERGY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haanová 2 851 04 Bratislava
IČO: 52774171Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 99/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) členský poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 545,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.1.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIGUE DES BIBLIOTHÉQUES EUROPÉENNES DE RECHRECHE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
P.O.BOX 90407 2509 LK The Hague The NETHERLANDS
IČO: