Objednávky a faktúry august

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 137A/20 / 3.8.2020
Popis objednaného plnenia Kovová skriňa 1800x800x400mm - 6 ks
Hodnota objednaného plnenia 1 332,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A J Produkty a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
IČO: 36268518
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 138/20 / 4.8.2020
Popis objednaného plnenia Nákup sedacích vakov
Hodnota objednaného plnenia 250,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Štefánia Petreková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EMI Sabinov, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod Šabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
IČO: 46726608
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Štefánia Petreková
Funkcia vedúca MŠŠ v LevočiVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 139/20 / 5.8.2020
Popis objednaného plnenia prenájom plošiny
Hodnota objednaného plnenia 210,- EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Martin Smeja, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Felbermayr Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 24, 821 04 Bratislava
IČO: 35801328
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Martin Smeja, PhD.
Funkcia vedúci OCVVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 140/20 / 6.8.2020
Popis objednaného plnenia strava pre účastníkov denného tábora
Hodnota objednaného plnenia 560,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Slačka Stanislav
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Reštaurácia vo FIATE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Stanislava Červeňová
Funkcia lektor špecialistaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 141/20 / 7.8.2020
Popis objednaného plnenia Pero pre grafický tablet
Hodnota objednaného plnenia 138,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELEKTROSPED, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO: 35765038
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 141A/20 / 7.8.2020
Popis objednaného plnenia Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia 100,69 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jan Kolenčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lamitec, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tomáš Pojar
Funkcia referent zásobovaniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 142/20 / 13.8.2020
Popis objednaného plnenia Oprava klimatizácie v DVC v Žiline
Hodnota objednaného plnenia 670,80 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
IČO: 45650276
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Mikuláš Kevély
Funkcia vedúci OITVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 143/20 / 13.8.2020
Popis objednaného plnenia Upgrade systému ProMuzeum a jeho inštalácia
Hodnota objednaného plnenia 348,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Martina Kočí
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bach systems spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M. Rázusa 49, Lučenec
IČO: 36620203
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Martina Kočí
Funkcia riaditeľka MŠaPVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 144/20 / 20.8.2020
Popis objednaného plnenia Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 09 – SEPTEMBER 2020
Hodnota objednaného plnenia 1 860,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Lucia Kralovičová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ultra Print, s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Lucia Kralovičová
Funkcia redaktorkaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 145/20 / 20.8.2020
Popis objednaného plnenia Expedičné služby časopisu Quark č. 9 - september 2020
Hodnota objednaného plnenia 400,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Renáta Józsová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Renáta Józsová
Funkcia vedúca oddeleniaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 146/20 / 25.8.2020
Popis objednaného plnenia dokovacia stanica
Hodnota objednaného plnenia 133,25 EUR s DPH
Garant objednávky Ing. Mikuláš Kevély
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datacomp s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moldavská 49, Košice, 040 11
IČO: 36212466
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Vladimír Šulko
Funkcia technikVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 147/20 / 24.8.2020
Popis objednaného plnenia software Sli.do
Hodnota objednaného plnenia 144,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
sli.do, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava
IČO: 47333421
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 148/20 / 24.8.2020
Popis objednaného plnenia Cateringové služby na Športový deň
Hodnota objednaného plnenia 1 110,00 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SAPS COMAN s. r. o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lovinského 43, 811 04 Bratislava
IČO: 35853956
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 149/20 / 24.8.2020
Popis objednaného plnenia Sprievodný program v rámci Športového dňa
Hodnota objednaného plnenia 379,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Patrícia Stanová, PhD.
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lukostrelecký klub Perun
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Wilsonovo nábrežie 185/142, 94912 Nitra
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Andrea Bučičová
Funkcia samostatný odborný pracovníkVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 150/20 / 31.8.2020
Popis objednaného plnenia filament PETG
Hodnota objednaného plnenia 503,93 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Krajčík
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DORMIN, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov
IČO: 45556601
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Krajčík
Funkcia administratívny pracovníkFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 196 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/20
Prináleží k zmluve/objednávke 017A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Tepovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 473,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1002/20
Prináleží k zmluve/objednávke 62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Starostlivosť o interiérovú zeleň
Hodnota fakturovaného plnenia 250,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/20
Prináleží k zmluve/objednávke 62A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Údržba zelene
Hodnota fakturovaného plnenia 622, 80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pavol Stankovič
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Haburská 23, Bratislava
IČO: 34857575Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 70,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 73,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 38,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 57,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1008/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 66,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/20
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bezpečnostno-technické služby, požiarna ochrna
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
URBAN BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314, Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/20
Prináleží k zmluve/objednávke 141/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stylus Apple Pencil
Hodnota fakturovaného plnenia 138,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elektrosped a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 13, Bratislava
IČO: 35765038Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Balík služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 1 198,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profesia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 35800861Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1012/20
Prináleží k zmluve/objednávke 25/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Online služby
Hodnota fakturovaného plnenia 118,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Microsoft Ireland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
South County Business Park Leopardstown Dublin 18, Ireland
IČO: IE8256796UVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby za obdobie:01.07-31.07.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 2 091,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 96,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 85101 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tématický monitoring médií
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAKIA ONLINE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanská 57 831 03 Bratislava
IČO: 31402445Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/20
Prináleží k zmluve/objednávke 24/EO/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účtov.transakcie firemných kariet
Hodnota fakturovaného plnenia 61,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DIENERS CLUB CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1018/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.
Hodnota fakturovaného plnenia 180,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1019/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) osvedčenie podpisu, osvedčenie fotokópie
Hodnota fakturovaného plnenia 128,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.82020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NOTÁRSKY ÚRAD MGR.KUBOVSKÁ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bárdošova 2/A 831 01 Bratislava
IČO: 36075442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1020/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ŠVSPN -úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1021/20
Prináleží k zmluve/objednávke 47/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie tech.podpory acrepč 2
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/20
Prináleží k zmluve/objednávke 46/CVTISR/2020
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie tech.podpory acrepč 1
Hodnota fakturovaného plnenia 1 980,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/20
Prináleží k zmluve/objednávke 76/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada el.en., -PREPLATOK
Hodnota fakturovaného plnenia -283,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Bratislava
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1024/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.133/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) distribúcia tlaače QUARK 8/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 367,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) faktur.podielu nákladov
Hodnota fakturovaného plnenia 2 896,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šafarikovo nam. 6 841 04 Bratislava
IČO: 00397865Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/20
Prináleží k zmluve/objednávke PLATBA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) upomienka za faktúru:7004992427 z 22.7.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 350,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Du roi Albert II 27 1030 BRUXELLES BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok krzovy rozdiel EUR a USD
Hodnota fakturovaného plnenia 58,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DINERS CLUB INTERNATIONAL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 107,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 527,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 2 146,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1031/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 8 822,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1032/20
Prináleží k zmluve/objednávke 79/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za el.en.,
Hodnota fakturovaného plnenia 84,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
IČO: 51865467Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stoč., zrážky
Hodnota fakturovaného plnenia 526,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1034/20
Prináleží k zmluve/objednávke 70/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 17,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a .s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1035/20
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZAB.OBJEKTU -
Hodnota fakturovaného plnenia 23,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 917 21Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1036/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/216
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prav.upratovanie 07/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 5 748,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1037/20
Prináleží k zmluve/objednávke 2005/CVTISR/216
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.upratovanie 07/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jašíkova 2 821 03 Bratislava
IČO: 35905816Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1038/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno- vývoj.spolupráca 01.07.-31.07.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 40,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 42 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1039/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výskumno -vývoj.spolupráca -4 ks prílohy obd.01.07.-31.07.2020
Hodnota fakturovaného plnenia 377,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TECHNCKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 42 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1040/20
Prináleží k zmluve/objednávke 372/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prev.podpora a údržba DMS -služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 920,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC SLOVAKIA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1041/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.141a/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia 100,69 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1042/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tel.účet -mobilné čísla
Hodnota fakturovaného plnenia 199,43 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 14.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS BUSINESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bd du Roi Albert II,27 1030 Brussels BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1043/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 4,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1044/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zľava DEKVS
Hodnota fakturovaného plnenia 6,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1045/20
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/06
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) EVO 95- benzín
Hodnota fakturovaného plnenia 30,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1046/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 271,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MESSER TATRAGAS MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9 819 44 Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1047/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobierka obojstranný tlačový plát so zimným práškovým PEI povrchom
Hodnota fakturovaného plnenia 77,21 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRUSA RESEARCH, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partyzánska 188/7a 17000 Praha CZ
IČO: 06649114Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1048/20
Prináleží k zmluve/objednávke 55/PK/2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom nebyt. priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 17 897,37 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1049/20
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby OPP a BOZP- august
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4, Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/20
Prináleží k zmluve/objednávke 45A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obsluha plynovej kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 1 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rúbanisko III 2804/7, Lučenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1051/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 184,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1052/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží AURÉLIUM
Hodnota fakturovaného plnenia 40,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1053/20
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží, CVTISR LC, SG
Hodnota fakturovaného plnenia 110,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LINDSTROM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1055/20
Prináleží k zmluve/objednávke 429/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ref.nákladov: teplo, el.en., vodné, stoč., zráž., tel., dát. a hlas.služby, pripoj.na pulť centr.ochrany
Hodnota fakturovaného plnenia 1 803,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1056/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spracovanie rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 131,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pnónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1057/20
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opakované zdaniteľné plneneie -poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1058/20
Prináleží k zmluve/objednávke 142/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Oprava filterdehydrátora, výmena dielov
Hodnota fakturovaného plnenia 670,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19, Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1059/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 424,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1060/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/2008/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis1910001221 /rohože/
Hodnota fakturovaného plnenia -8,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 21.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SALESIANER MIETTEX,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1061/20
Prináleží k zmluve/objednávke 137/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Galerijný obrazový systém-nákup a montáž
Hodnota fakturovaného plnenia 1066,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Milan Boroš- COPEX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, Bratislava
IČO: 34401067Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1062/20
Prináleží k zmluve/objednávke 140/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Obedy-letný tábor IT akadémia
Hodnota fakturovaného plnenia 448,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
B.B.-TEX, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zvolenská cesta 3751/37, Banská Bystrica
IČO: 36024031Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1063/20
Prináleží k zmluve/objednávke 177/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 971,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8, Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1064/2020
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) desinsekčné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 2160,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ASANA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pezinska 41 903 01 Senec
IČO: 47786531Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1065/2020
Prináleží k zmluve/objednávke 147/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) softwer
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slido s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vajnorská 100/A 831 04 Slovakia
IČO: ?Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1066/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Kontrola systému EPS
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1067/20
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Montážne práce
Hodnota fakturovaného plnenia 36,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 28.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NECTEL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D, Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1068/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 388,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1069/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 452,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 31.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 965/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) diesel,nat.super, prev.poplatok,, EKO program, servisný poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 180,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 966/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ,129/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 2ks batérie do diskového pola Emc2
Hodnota fakturovaného plnenia 648,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pribinova 19 811 09 Bratislava
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 967/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.131/20a
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava klimatizácie DAIKIN serverovňa SG
Hodnota fakturovaného plnenia 571,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
M.F.TEAM, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 12 821 04 Bratislava
IČO: 17335281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 968/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVA
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) certifikát ECDL jún, júl
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 969/20
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za skúšku ECDL jún, júl
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava
IČO: 30845874Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 970/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 412,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 971/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 532,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 972/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vykonanie odborných prehliadok tlakových a plynových zariadení NTL kotolne
Hodnota fakturovaného plnenia 734,04 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JOZEF IVAN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kríková 4 821 07 Bratislava
IČO: 11894237Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 973/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 496,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 974/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 460,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DOXX, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 975/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.136A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) marketingové matriály tabuľa ECONOMY 90x120 CM, pauzovací papier Canson A4, malá stierka magnetická biela
Hodnota fakturovaného plnenia 112,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LAMITEC, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava
IČO: 35710691Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 976/2020
Prináleží k zmluve/objednávke 188/CVTISR/2019
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strážna služba - júl
Hodnota fakturovaného plnenia 8 563,22 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DUG OOD Security s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrovarská 83/32 Rimavská Sobota 97901
IČO: 36640310Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 977/20
Prináleží k zmluve/objednávke ZMLUVY
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 4 068,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCYLLA SECURITY SERVIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46798811Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) príplatok za prednostné vybavenie reklamácie
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VEMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/20
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopVaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevádzkové náklady 8/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 1 234,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MATADOR HOLDING,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická 3 831 04 Bratislava
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/20
Prináleží k zmluve/objednávke POPLATOK
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) súhrnná čiastka faktúr
Hodnota fakturovaného plnenia 172,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVNAFT,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opravy okien na budove CVTISR
Hodnota fakturovaného plnenia 320,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MIROSLAV DANIHEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalinčiakova 17 920 42 Červeník
IČO: 44748345Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.136/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výmena valcov farebníkovej a vodovej sústavy, nastavenie valcov, nastavenie prítlaku, kontrola a preskúšanie s tlačou
Hodnota fakturovaného plnenia 294,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
VLADIMÍR BIŠČO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 2 851 06 Bratislava
IČO: 36908061Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/20
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ING.VLADIMÍR KUPEC - EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 Trnava 917 01
IČO: 176984430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 984/20
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku -monitor,systémom júl/2020
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 3 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 290,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/20
Prináleží k zmluve/objednávke 1457/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 216,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) 4ksštandart.inštalácia na príp.prívody k UPS 9xPS 93E do 40 kVA, 7-22kVA, revízna správa k inštalácii el.zariadeníl
Hodnota fakturovaného plnenia 904,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GROUP PC TEAM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pifflova 3 851 01 Bratislava
IČO: 35899999Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/20
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 314,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORANGE SLOVAKIA,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 990/20
Prináleží k zmluve/objednávke 149/CVTISR/2018
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podpor.služby IKT infraštruktúry júl 2020
Hodnota fakturovaného plnenia 7 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INFOKEY, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinická 2/A 831 52 BRATISLAVA
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/20
Prináleží k zmluve/objednávke 30/CVTISR/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF-záloh.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 5 940,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
WHY SUMMITS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tupého 51/D 831 01 Bratislava
IČO: 51861437Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 992/20
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výkaz práce
Hodnota fakturovaného plnenia 540,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ARTIN SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
IČO: 44253184Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.132/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) výroba tlačovín časopisu QUARK č.8 1000 ks
Hodnota fakturovaného plnenia 1 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ULTRA PRINT,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pluhova 49 83103 Bratislava
IČO: 31399088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/20
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka kam.systému
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AKCENT NOVA,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/20
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada za tel.účet
Hodnota fakturovaného plnenia 52,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/20
Prináleží k zmluve/objednávke 98/CVTISR/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) IT-podľa zmluvy
Hodnota fakturovaného plnenia 1 164,82 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DATALAN,a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Krasovského 14 851 01 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 997/20
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.137A/20
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ZF 6 ks kovové skrine
Hodnota fakturovaného plnenia 1 332,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AJ PRODUKTY, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho7/B 82104 Bratislava
IČO: 36268518Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/20
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedené na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájom fľaša oceľová
Hodnota fakturovaného plnenia 289,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/20
Prináleží k zmluve/objednávke 9/CVTISR/2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 184,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 7.8.2020
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356, Žilina 010 01
IČO: 36391000