Objednávky a faktúry november 2015 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 307/15 / 3.11.2015
Popis objednaného plnenia Hotelové ubytovanie na 2 noci v Luxemburgu pre Teréziu Lesayovú (kancelária SLORD) v rámci konferencie MSCA
Hodnota objednaného plnenia 178,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alvisse Parc Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Route d’Echternach 120, 1453 Luxemburg, Luxembursko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 308/15 / 4.11.2015
Popis objednaného plnenia Filmová licencia
Hodnota objednaného plnenia 200,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MAGIC HOUR FILMS ApS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fortunvej 56, 2902, Charlottenlund, Denmark
IČO: 36569417
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr.art. Ján Michálik
Funkcia Odborný referent, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 309/15 / 4.11.2015
Popis objednaného plnenia Filmová licencia
Hodnota objednaného plnenia 305,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mona Lisa Production SARL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
3 et 4 Place Chazette, 69001, Lyon, FRANCE
IČO: 380 693 507
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. art. Ján Michálik
Funkcia Odborný referent, NCP VaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 310/15 / 4.11.2015
Popis objednaného plnenia Nákup potravín
Hodnota objednaného plnenia 115,- EUR s DPH
Garant objednávky Antónia Germanovová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kaufland
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina 7, 811 04 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Antónia Germanovová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 311/15 / 5.11.2015
Popis objednaného plnenia Celoročné cestovné poistenie v neobmedzenej výške krytia liečebných nákladov pre zamestnanca SLORD – Soňa Pallayová
Hodnota objednaného plnenia 144,40 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava
IČO: 00151700
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Odborný pracovník Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 312/15 / 5.11.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom pódia
Hodnota objednaného plnenia 720,- EUR s DPH
Garant objednávky Patricia Stanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MM Audio
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kaplna 53, Báhoň
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Patrícia Stanová
Funkcia vedúca Odboru propagácie vedy a technikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno - k zmluve č. 397/CVTI SR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 313/15 / 5.11.2015
Popis objednaného plnenia Propagačné materiály pre potreby projektu NPC
Hodnota objednaného plnenia 627,60 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Odborný pracovník projektu NPCVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 315/15 / 6.11.2015
Popis objednaného plnenia Revízia plynového zariadenia plyn. kotol Attack, ohrievač vody Quadriga.
Hodnota objednaného plnenia 60,- EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rábara
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
A. Trajana 16, 921 01 Piešťany
IČO: 32843470
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúci odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno, Rámcová dohoda 395/CVTISR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 315A/15 / 6.11.2015
Popis objednaného plnenia Reklamné predmety
Hodnota objednaného plnenia 2 808,84 EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Klucho
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miroslav Klucho
Funkcia tajomník pre finančné záležitosti ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 321/15 / 9.11.2015
Popis objednaného plnenia Nákup chlebičkov
Hodnota objednaného plnenia 24,- EUR s DPH
Garant objednávky Agáta Fisterová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lady Gastro
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska 9, Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Agáta Fisterová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 322/15 / 10.11.2015
Popis objednaného plnenia Tlač, montáž a lepenie textov k výstave
Hodnota objednaného plnenia 1 186,80 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Vaněková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BOROŠ – COPEX Reprografia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 22658858
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Daniela Vaněková
Funkcia Vedúca Múzea školstva a pedagogikyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 323/15 / 10.11.2015
Popis objednaného plnenia Tlačiarenské služby
Hodnota objednaného plnenia 10 011,60 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Dominika Prochácová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Dominika Prochácová
Funkcia Finančná manažérka projektu PopVaTVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 332/15 / 18.11.2015
Popis objednaného plnenia Canon podstavec iR 2525
Hodnota objednaného plnenia 97,05 EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kontura Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava
IČO: 35726440
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Zuzana Onderíková
Funkcia vedúca oddelenia ŠVS BratislavaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 333/15 / 18.11.2015
Popis objednaného plnenia Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Hodnota objednaného plnenia 118,26 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PYROTEAM Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čáčov 292, 905 01 Senica
IČO: 36241903
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúca ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 333B/15 / 18.11.2015
Popis objednaného plnenia občerstvenie
Hodnota objednaného plnenia 250,99 EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Klucho
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INVESTA Centrum spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Tobrucká 5, 811 02 Bratislava
IČO: 31387969
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miroslav Klucho
Funkcia Referent pre ekonomické záležitosti ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno k zmluve č. 397/CVTI SR/2015
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 334/15 / 19.11.2015
Popis objednaného plnenia Propagačné tlačoviny pre potreby projektu NPC
Hodnota objednaného plnenia 732,60 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Daniela Birová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35742097
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Odborný pracovník projektu NPCVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 334A/15 / 19.11.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie ŠRVŠ
Hodnota objednaného plnenia 537,75 EUR s DPH
Garant objednávky Miroslav Klucho
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TATRA UNITED Corpora , a.s.tion
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestia 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Miroslav Klucho
Funkcia Tajomník pre finančné záležitosti ŠRVŠVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 336/15 / 19.11.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka zahraničných odborných kníh
Hodnota objednaného plnenia 1 324,90 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Malé Centrum, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Radlinského 9, 810 05 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 337/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia odborné knihy
Hodnota objednaného plnenia 88,- EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31648410
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník – OKF, oddelenie neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 338/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia odborné knihy
Hodnota objednaného plnenia 34,20 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO: 00151882
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník – OKF, oddelenie neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 339/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia odborné knihy
Hodnota objednaného plnenia 118,21 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Michna - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrovo námestie 1, 010 01 Žilina
IČO: 47117362
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník – OKF, oddelenie neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 340/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia odborné knihy
Hodnota objednaného plnenia 55,84 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Martinus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO: 36440531
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník – OKF, oddelenie neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 341/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia odborné knihy
Hodnota objednaného plnenia 209,90 EUR s DPH
Garant objednávky PhDr. Gabriela Miklánková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Katarína Repatá
Funkcia Akvizičný pracovník – OKF, oddelenie neperiodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 342/15 / 20.11.2015
Popis objednaného plnenia Náhradné diely FabLab
Hodnota objednaného plnenia 4 230,11 EUR s DPH
Garant objednávky Jozef Vaško
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jozef Vaško
Funkcia Vedúci oddelenia FabLabVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 343/15 / 23.11.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom konferenčných priestorov pre usporiadanie workshopu
Hodnota objednaného plnenia 367,- EUR s DPH
Garant objednávky Lempochnerová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Účelové zariadenie Hotel Bôrik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bôrik 15, 814 07 Bratislava
IČO: 00151513
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Barbora Lempochnerová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 344A/15 / 24.11.2015
Popis objednaného plnenia Údržba frankovacieho stroja
Hodnota objednaného plnenia 112,- EUR s DPH
Garant objednávky Anton Jurkovič
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EVROFIN s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Anton Jurkovič
Funkcia Ref.OSBVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 355D/15 / 30.11.2015
Popis objednaného plnenia ubytovanie
Hodnota objednaného plnenia 127,- EUR s DPH
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Penzión GRAND
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Horná, 97401 Banská Bystrica
IČO: 41677587
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Marián Trgala
Funkcia Odborný referentFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2040/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.315/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Rábara Peter odborná prehliadka plyn.zar.
Hodnota fakturovaného plnenia 60,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rábara Peter
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adama Trajana 16/4652 921 01 Piešťany
IČO: 32843470Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1998/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca
Hodnota fakturovaného plnenia 80,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 31338551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1852/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1853/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.296/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zenit SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ul.Nova 831/78 97241 KOS
IČO: 36307599Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1854/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1855/ 15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2844,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1856/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) toner
Hodnota fakturovaného plnenia 949,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 31344194
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1857/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.4/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nahradne diely
Hodnota fakturovaného plnenia 961,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadzicova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1858/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) material
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
techplasty s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hricovska 17 010 01 Zilina
IČO: 31592589Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1859/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda
Hodnota fakturovaného plnenia 100,62 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
IČO: 36444030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1860/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.286/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 198,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
INTOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
SNP 172 033 01 Liptovsky hradok
IČO: 31615511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1861/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) opravy
Hodnota fakturovaného plnenia 687,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Maximilian Bene- Technology Solutions
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rubanisko III/54 984 03 Lucenec
IČO: 47368322Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1862/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2987/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 3 839,97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15 831 02 Bratislava
IČO: 43988318Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1863/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2987/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 76 466,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15 831 02 Bratislava
IČO: 43988318Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1864/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2987/NITTSK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 8 159,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionerska 15 831 02 Bratislava
IČO: 43988378Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1865/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3095/15 CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 20 677,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava, spol.s.r o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1866/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3095/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb - patenty
Hodnota fakturovaného plnenia 19 962,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BIC Bratislava, spol.s.r o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zochova 5 811 03 Bratislava
IČO: 30840007Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1867/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3029/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 6 866,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1868/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3022/PopVaT/
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 7 992,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1869/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 860,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kontura slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vietnamská 3 821 04 Bratislava
IČO: 35726440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1870/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3031/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 12 600,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rádio Services , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dr. VLADIMÍRA CLEMENTISA 10 821 02 BRATISLAVA
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1871/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1 761,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1872/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3030/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 116 607,24 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská produkčná, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1873/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana osôb a majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1874/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rozsirenie prog.vybavenia
Hodnota fakturovaného plnenia 100 209,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Humusoft s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pobrezni 20 186 00 Praha
IČO: 40525872Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1875/15
Prináleží k zmluve/objednávke 357/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vedecka show
Hodnota fakturovaného plnenia 2 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O.Z. Adeto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revucka 1234/20 784 01 Litovel
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1876/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 989,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1877/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3011/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
Hodnota fakturovaného plnenia 24 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1878/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3032/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 8 425,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXPRES MEDIA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrútocká 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1879/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zahranničná aut.doptava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAFA trans, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rankovce 101 04445 Rankovce
IČO: 47442182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1880/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zahraničná autobusová doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 1 085,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DAFA trans, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rankovce 101 04445 Rankovce
IČO: 47442182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1881/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 521,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orava servis , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Záhradách 23 811 02 Bratislava
IČO: 46141031Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1882/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obsluha plyn.kot.
Hodnota fakturovaného plnenia 520,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Miloš Danada - Domsubyt
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 1 821 08 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1883/15
Prináleží k zmluve/objednávke 430/Pop/VaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 9 448,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 036 01 Martin
IČO: 36418404Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1884/15
Prináleží k zmluve/objednávke 430/Pop/VaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 9 448,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Skultetyho 1 036 01 Martin
IČO: 36418404Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1885/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.294/15,397/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) elektronické informačné zdroje
Hodnota fakturovaného plnenia 4 407,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1887/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3025/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysie. casu
Hodnota fakturovaného plnenia 66 482,16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1888/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3127/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1889/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3126/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytvanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1890/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3125/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1891/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3124/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1893/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3123/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1894/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3122/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1895/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3121/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1896/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3120/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1897/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3119/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1898/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3128/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 14 328,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dobrý deň, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 10 811 05 Bratislava
IČO: 35785721Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1899/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.272/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monáž špeciálneho stolárskeho tovaru
Hodnota fakturovaného plnenia 1 912,67 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Štefan Fľak - STOLÁRSTVO FĽAK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnická 16 054 01 Levoča
IČO: 45956324Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1900/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 521,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orava servis , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Na Záhradách 23 811 02 Bratislava
IČO: 46141031Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1901/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 590,29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1902 /15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proeko s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmy vrsok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1903/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.300A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) monitor.kanalizačného potrubia -čistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 360,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rigo - Havarijná služba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihrisková 22 831 05 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1904/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 446,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1905/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11,2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1906/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 479,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1907/15
Prináleží k zmluve/objednávke 208/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebni
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trencianska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Studentska 2 911 50 Trencin
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1908/15
Prináleží k zmluve/objednávke 205/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 870,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1909/15
Prináleží k zmluve/objednávke 205/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 170,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1910/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) obcerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 1 238,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kancelaria narodnej rady SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Alexandra Dubceka 1 812 80 Bratislava
IČO: 151491Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1911/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 366,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1912/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 355,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1913/15
Prináleží k zmluve/objednávke 940/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) cistiace prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1 720,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1914/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3011/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 24 378,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1915/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomun.sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 146,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 6.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
bd du Albert II 27,B-1030 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1916/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2988/NITT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 717,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU Scientific s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pionierska 15 831 02 Bratislava
IČO: 43988318Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1917/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 514,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1918/15
Prináleží k zmluve/objednávke PREDPIS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PREDPIS Hlavné mesto Bratislava
Hodnota fakturovaného plnenia 361,66 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavné mesto Bratislava SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1919/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 574,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1920/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie nedoplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 134,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1921/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 024,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1922/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 89,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1923/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 50,71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1924/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 40,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1925/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 100,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1926/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 91,01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1927/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú
Hodnota fakturovaného plnenia 82,58 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1928/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 352,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1929/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundácia nákladov za poskytované služby a dod.energií
Hodnota fakturovaného plnenia 1 620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ústredná vojenská nemocnica -SNP-FN
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1930/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 15,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ŽOS BEZPEČNOSŤ. spol. s.r .o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1931/15
Prináleží k zmluve/objednávke 21/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rohože
Hodnota fakturovaného plnenia 98,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1932/15
Prináleží k zmluve/objednávke 210/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 1 510,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1933/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 15,94 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1934/15
Prináleží k zmluve/objednávke 636/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 39,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnečná 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1935/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stahovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 246,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hanke autodoprava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecka cesta 32 013 13 Rajecke teplice
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1936/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 094,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1937/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom rohozi
Hodnota fakturovaného plnenia 106.51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1938/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj. a zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 165,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Autopolis
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panonska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1939/15
Prináleží k zmluve/objednávke 185/PopvaT/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vystavne priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 35 090,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Matador Holding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
strezenicka cesta 45 020 01 PUCHOV
IČO: 36294268Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1940/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3192/PK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 143 040,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Svop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Liscie udolie 59 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1941/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1942/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 450.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 91108 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1943/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1195/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1944/15
Prináleží k zmluve/objednávke 212/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia 694,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Srobarova 2 041 80 Kosice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1945/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 670,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TSV papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Adyho 14 984 01 lucenec
IČO: 32627211Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1946/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 710,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1947/15
Prináleží k zmluve/objednávke 49/PK/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) podporne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 10701,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1948/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1949/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 25,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1950/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NORMOKÓPIE
Hodnota fakturovaného plnenia 73,64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1951/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) telekomunikačné služby
Hodnota fakturovaného plnenia 146,35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROXIMUS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
R du Luxemburg 3 4 1000 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1952/15
Prináleží k zmluve/objednávke 430/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikácia
Hodnota fakturovaného plnenia 9 448,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Škultétyho 1 035 01 Martin
IČO: 36418404Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1953/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 234,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
NADOSAH.SK, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Weberova 6967/2 08001 Prešov
IČO: 45329753Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1954/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia 166,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská 31 042 91 Košice
IČO: 44483767Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1955/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTISR/2015 303/15 OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TABUĽA PVC doska
Hodnota fakturovaného plnenia 1 135,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1956/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PLATBA ZA TEL.Ú
Hodnota fakturovaného plnenia 531,36 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1957/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom automobilu
Hodnota fakturovaného plnenia 89,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PP Rent Cars,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Záhradnícka 46 821 08 Bratislava
IČO: 35869992Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1958/15
Prináleží k zmluve/objednávke 24/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) firemné karty
Hodnota fakturovaného plnenia 2 812,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Námestie slobody 11 811 06 Bratislava
IČO: 35757086Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1959/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 1 820,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1960/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) program..
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mona Lisa production
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
3 et 4 place Louis Chazette 69001 Lyon
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1961/15 dodavka predmetov
Prináleží k zmluve/objednávke 3132/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka predmetov
Hodnota fakturovaného plnenia 19 699,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sova Digital a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnicka 3 831 04 Bratislava
IČO: 35770911Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1962/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3133/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotrebny material
Hodnota fakturovaného plnenia 17 500,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sova Digital a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bojnická cesta 3 831 04 Bratislava
IČO: 35770911Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1963/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) produkcia
Hodnota fakturovaného plnenia 54 242,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.,2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sreznevskeho3 831 03 Bratislava
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1964/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) medialny priestor
Hodnota fakturovaného plnenia 410 023,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.,2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sreznevskeho3 831 03 Bratislava
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1965/15
Prináleží k zmluve/objednávke 324/NPC/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) produkt
Hodnota fakturovaného plnenia 655 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dising, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zahradnicka 151 82108 Bratislava
IČO: 35975946Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1966/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SKúška sys.elek.pož.syg.
Hodnota fakturovaného plnenia 127,46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1967/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) informačná brožúra
Hodnota fakturovaného plnenia 1 630,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1968/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letáky a plagáty
Hodnota fakturovaného plnenia 3 367,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1969/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) strav.lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 10 230,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1970/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za tel.ú.
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalská 28 81762 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1971/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a servis video kabeláže
Hodnota fakturovaného plnenia 65,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaTech Central Europe.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňova 34 821 02 Bratislava
IČO: 35772581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1972/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 12.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1973/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.323/15 397/Cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 10 011,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xprint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavske Myto 1 831 04 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1974/15
Prináleží k zmluve/objednávke 79/Cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 92,23 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47Žilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1975/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3089/Cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklam.predmety
Hodnota fakturovaného plnenia 15 058,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 13.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mertel RG SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jura Hronca 60 841 02 Bratislava
IČO: 35967412Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1977/15
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom infor.plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Súťažná 10 821 08 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1978/15
Prináleží k zmluve/objednávke 312/15 OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom pódia a inštalácia
Hodnota fakturovaného plnenia 720,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marian Loj MM AUDIO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kaplna 53 90084 Báhoň
IČO: 43517242Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1979/15
Prináleží k zmluve/objednávke 13/2014/464 OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné periodiká poradca
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PORADCA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1980/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) FRANKOVANIE STROJA FA -DOB.
Hodnota fakturovaného plnenia 10,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1981/15
Prináleží k zmluve/objednávke 14/2014/465
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis
Hodnota fakturovaného plnenia 18,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Profi Press SK , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dlhá 25 949 01 Nitra
IČO: 45348723Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1982/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Bibliotéka -pedagogika 2015
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba , a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1983/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.304/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ubytovanie
Hodnota fakturovaného plnenia 344,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustav vzdelavania a sluzieb s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bardosova 33 833 12 Bratislava
IČO: 35810700Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1984/15
Prináleží k zmluve/objednávke 77/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 6,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SSE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcanke 8591/4B
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1985/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie sluzieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sluzby mesta Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska 3002/23 071 01 Michalovce
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1986/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatne
Hodnota fakturovaného plnenia 12,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Cadware spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Aloisina vysina 447/13 460 05 Liberec
IČO: 47287578Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1987/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3089/Cvtisr/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) infor.vyrobky
Hodnota fakturovaného plnenia 13 702,38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mertel RG SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jura Hronca 60 841 02 Bratislava
IČO: 35967412Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1988/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) student council
Hodnota fakturovaného plnenia 225,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Aliantia Nationala a Org.Studentesti din Romania
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Calea Plevnei Bucuresti, Romania
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1989/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 42,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1990/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom dopravných prostriedkov
Hodnota fakturovaného plnenia 520,52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTOPOLIS,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 32 851 04 Bratislava
IČO: 35728311Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1991/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/MOTORY/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomné
Hodnota fakturovaného plnenia 234,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1993/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ. 317/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisná prehliadka vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 172,19 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AUTO CENTRUM Bratislava , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hodonínska 11 841 03 Bratislava
IČO: 45339511Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1994/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba katrou - pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 241,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1995/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Vypôžičky kníh Subito
Hodnota fakturovaného plnenia 577,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SUBITO Documents from libraries
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner strase 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1996/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 698,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1997/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) praca
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho17/B 82104 Bratislava
IČO: 31338551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1999/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3089/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služba
Hodnota fakturovaného plnenia 4 805,70 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mertel RG Slovenská republika, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Juraja Hronca 60 841 02 Bratislava
IČO: 35967412Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2000/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S.System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2001/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) REVÍZIA
Hodnota fakturovaného plnenia 2 117,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2002/15
Prináleží k zmluve/objednávke 43/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) REVÍZIA
Hodnota fakturovaného plnenia 3 153,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nectel, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hrachová 18D 821 05 Bratislava
IČO: 31362141Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2003/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kopírovací papier,pauzovací pap.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 418,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 20.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Xpap,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
IČO: 0031628605Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2005/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3131/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) demonštračné inštalácie
Hodnota fakturovaného plnenia 16 700,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2006/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3129/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) demonštračné inštalácie
Hodnota fakturovaného plnenia 10 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2007/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VIDEOŠKOLENIE SOC.A ZDRAV.POISTENIA
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Porada sk, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rustaveliho 19 831 06 Bratislava
IČO: 36670251Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2008/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba kartou
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou - pohonné hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 26,28 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS , s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 7/B 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2009/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Sťahovanie a preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 82,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke - HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2010/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba kartou - poh.hmoty
Hodnota fakturovaného plnenia 162,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2011/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 577,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
GO travel Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Moskovská 15 811 08 Bratislava
IČO: 31380123Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2012/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ4/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava a výmena ND
Hodnota fakturovaného plnenia 140,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Canon Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Karadžičova 8 82108 Bratislava
IČO: 35782889Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2013/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač a distribúcia čas.Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 643,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2014/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tlač a distribúcia č.Quark
Hodnota fakturovaného plnenia 87,59 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2015/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 345,77 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 826 46 Bratislava
IČO: 00151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2016/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 698,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 31398081Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2017/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LAN LITE
Hodnota fakturovaného plnenia 850,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TCNS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bosákova 7 851 04 Bratislava
IČO: 44082011Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2018/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné,stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 28,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2019/15
Prináleží k zmluve/objednávke 633/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodné, stočné
Hodnota fakturovaného plnenia 1,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselná 10 921 79 Piešťany
IČO: 36252484Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2020/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.314/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola auta mazda
Hodnota fakturovaného plnenia 307,44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Panónska s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2021/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KONZERNRECHNUNGSWESEN
Hodnota fakturovaného plnenia 347,27 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ORF ENTERPRISE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
HG Wien Wurzburggase 30 Austia
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2022/15
Prináleží k zmluve/objednávke 397/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) brožúra
Hodnota fakturovaného plnenia 627,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X preint s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2023/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 349,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Peter Chalupecký - SystemHouse
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Košická 67/3 054 01 Levoča
IČO: 34802665Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2024/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montáž stroja
Hodnota fakturovaného plnenia 33 580,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkárska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2024/A
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 93,83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2025/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3235/PK/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) centrálny register publ.a umel.činnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 246 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SVOP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pod rovnicami 2 841 04 Bratislava
IČO: 30775264Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2026/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 719,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 911 08 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2027/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3181/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 36 088,42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2028/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3182/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 264 714,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská produkčná a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brečtanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2029/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3183/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 23 562,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2030/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3184/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 72 199,32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markíza - Slovakia, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2031/15
Prináleží k zmluve/objednávke Zmluvy EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 638,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marisell, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halalovka 2345/41 911 08 Trenčín
IČO: 46905316Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2032/15
Prináleží k zmluve/objednávke 493/2014 OBJ.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis Pamiatky a múzeá
Hodnota fakturovaného plnenia 44,56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2033/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Slovenská literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 30,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2034/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 388,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2035/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.324/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava havárijného stavu fasády na objekte Staré G.
Hodnota fakturovaného plnenia 1 891,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Huštaty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 18 040 13 Košice
IČO: 48277380Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2037/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ 342/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 4 230,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2038/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.314/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KONTROLA STAVU KAROSÉRIE
Hodnota fakturovaného plnenia 296,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Panónska s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2039/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.314/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Autolekárnička
Hodnota fakturovaného plnenia 7,45 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Auto Palace Panónska s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska cesta 33 851 04 Bratislava
IČO: 35808641Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2041/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom mot.vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 119,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/A 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2042/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náhrada škody za osobné vozidlo Kia Ceed
Hodnota fakturovaného plnenia 332,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/A 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2043/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/MOTORY/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PRENÁJOM MOT.VOZIDLA
Hodnota fakturovaného plnenia 300,74 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/A 821 05 Bratislava
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2044/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ . 306/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný zásah č.Z15BLS3708
Hodnota fakturovaného plnenia 390,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 9 821 08 Bratislava
IČO: 31331785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2045/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.306/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný zásah č.Z15BLS3711
Hodnota fakturovaného plnenia 116,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 9 821 08 Bratislava
IČO: 31331785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2046/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.306/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisný zásah Z15BLS3709
Hodnota fakturovaného plnenia 362,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koceľova 9 821 08 Bratislava
IČO: 31331785Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2047/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebytových priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945,05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Račianska 153/A 831 54 Bratislava
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2048/15
Prináleží k zmluve/objednávke účastnícky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) účastnícky poplatok - seminár finan.kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PROEKO s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava
IČO: 35900831Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2049/15
Prináleží k zmluve/objednávke clensky poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) clensky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 350,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Iglo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue de namur, 72 1000 BRUSSELS BELGIUM
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2050/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 7 434,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2051/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 140,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2052/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) casopis
Hodnota fakturovaného plnenia 39,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
petit press
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lazaretska 12 811 08 Bratislava
IČO: 35790253Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2053/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 80,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvanyho 7/B 820 16 Bratislava
IČO: 313385551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2054/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 630,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zellova 2 821 08 Bratislava
IČO: 20200306200Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2055/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) umyvanie a vysavanie
Hodnota fakturovaného plnenia 480,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bavaris Facility services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
75 Vysny skalnik
IČO: 45657084Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2056/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stocne
Hodnota fakturovaného plnenia 1620,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ustredna vojenska nemocnica
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
gen.Milosa Vesela 21 034 26 Ruzomberok
IČO: 31936415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2057/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zabezpečenie pop.aktivít
Hodnota fakturovaného plnenia 4 488,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STARMEDIA Co, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leškova 5 811 04 Bratislava
IČO: 35729317Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2058/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3022/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 6 955,20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2059/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3027/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 3 494,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leškova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2060/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3026/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
Hodnota fakturovaného plnenia 21 120,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leškova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2061/15
Prináleží k zmluve/objednávke 27.11.2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vysielacieho času
Hodnota fakturovaného plnenia 43 704,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 27.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Best FM Production a.s
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Strojnícka 31 821 05 Bratislava
IČO: 46520813Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2062/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3031/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 11 610,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Radio services s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
dr.Vladimira Clementisa 10 821 02
IČO: 00603686Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2063/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3032/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 7 548,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Express Media
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrutocka 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2064/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3130/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dodavka predmetov
Hodnota fakturovaného plnenia 94 000,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kvant s,r,o,
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynska dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2065/15
Prináleží k zmluve/objednávke 30.11.2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vybavenie 3D kina
Hodnota fakturovaného plnenia 163 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
MediaTech Central Europe.a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drieňová 34 821 02 Bratislava
IČO: 35772581Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2066/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 542,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2067/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) literatura
Hodnota fakturovaného plnenia 169 750,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2068/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) databaza
Hodnota fakturovaného plnenia 231 400,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Suweco cz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sestupna 153/11 162 00 Praha
IČO: 25094769Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2069/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.334/15 397/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Brožúra a plagát
Hodnota fakturovaného plnenia 732,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
X print.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trnavské Mýto 1 83104 Bratislava
IČO: 35742097Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2070/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3134/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) exhibičné, demonštračné inštalácie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 986 900,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KVANT spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
IČO: 31398294Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2071/15
Prináleží k zmluve/objednávke 395/CVTISR/2015 OBJ.331/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SAMOLEPKY PRE ZAB.PUBLICITY PROJEKTOV
Hodnota fakturovaného plnenia 337,92 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Progress Promotion Bratislava, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ursínyho 6, 831 02 Bratislava
IČO: 31320597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2072/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) seminár
Hodnota fakturovaného plnenia 54,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynáresnká 7/C 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2073/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) daňové poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ing.Viliam Kupec -EKOPRAKTIK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulská 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2074/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) preplatok el.energie
Hodnota fakturovaného plnenia - 422,30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čulenova 6 810 00 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2075/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravné lístky
Hodnota fakturovaného plnenia 542,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx,spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2076/15
Prináleží k zmluve/objednávke OBJ.301A/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vybočeného poškodeného vyusťovacieho odpad.p.
Hodnota fakturovaného plnenia 5 150,54 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Rigo - Havarijná služba
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ihrisková 22 831 05 Bratislava
IČO: 11661917Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2077/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVaT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup adodanie mediálneho priestoru
Hodnota fakturovaného plnenia 226 328,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Srznevského 3 831 03 Bratislava
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2078/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sťahovanie preprava
Hodnota fakturovaného plnenia 441,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ľuboš Hanke - HANKE AUTODOPRAVA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 30 821 07 Bratislava
IČO: 43487807Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2078A/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) VYČISTENIE HALY MÚZEUM
Hodnota fakturovaného plnenia 768,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
75 980 52 Vyšný Skálnik
IČO: 45657084Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2079/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sprac.príp.odborných materálov
Hodnota fakturovaného plnenia 19 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PDCS o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štúrova 13 811 02 Bratislava
IČO: 31782451Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 2079A/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedená na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odstránenie havárijného stavu S.G
Hodnota fakturovaného plnenia 660,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.11.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Marián Huštaty
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Budapeštianska 18 040 13 Košice
IČO: 48277380