Objednávky a faktúry jún 2015

Objednávky

Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 161/15 / 2.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hermanovskú v Bruseli na 1 noc v júni 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 110,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Iveta Hermanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel NH Brussels City Centre (NH Hotel Group)
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Chausee de Charleroi 17, 1060 Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Iveta Hermanovská
Funkcia Národné kontaktné body pre H2020 Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 165/15 / 8.6.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov pre potreby usporiadania workshopu
Hodnota objednaného plnenia 63,- EUR s DPH
Garant objednávky Zuzana Smatanová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Zuzana Smatanová
Funkcia Pracovník Oddelenia projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 166/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Oprava chladničky Hyundai RSB 085 GW8S
Hodnota objednaného plnenia 75,- EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Hrčková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Michal Maco
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bašovce 152, 922 01 Bašovce
IČO: 17545374
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Ing. Miriam Rajčanová
Funkcia vedúci odd. ŠVS PiešťanyVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve áno
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 167/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Poistenie majetku DCVAV
Hodnota objednaného plnenia 2 650,- EUR s DPH
Garant objednávky Jana Kováčová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 1 ,821 09, Bratislava
IČO: 47243597
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Jana Kováčová
Funkcia Projektová manažérka projektuVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 168/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 246,67 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Allan Micha - INFORM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavská 14, 010 01 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 169/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 177,30 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Elfa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Park Komenského 7, 040 01 Košice
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 170/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 220,94 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EDIS – vydavateľstvo ŽU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1, 10126 Žilina
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 171/15 /9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 371,40 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martinus, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 172/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 27,10 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kníhkupectvo Dekýšová, PriF UK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 173/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 10,51 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Nakladateľstvo STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 174/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 450,83 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
UNIKNIHY
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gajova 4, 811 09 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 175/15 / 9.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka kníh
Hodnota objednaného plnenia 253,82 EUR s DPH
Garant objednávky Katarína Repatá
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PEMIC, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko PhDr. Gabriela Miklánková
Funkcia vedúca ODFVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 177/15 / 15.6.2015
Popis objednaného plnenia Kurz lektorských kompetencií Lektor
Hodnota objednaného plnenia 1 050,- EUR bez DPH
Garant objednávky Ing. Ľubomír Bilský
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Your´sCOOL, s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava
IČO: 46907840
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Mária Vajgelová
Funkcia referentVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 179/15 / 17.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka hotela na ZPC
Hodnota objednaného plnenia 968,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kensington Rooms Hotel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
131-137 Cromwell Road, SW74DU London
IČO: 08595030
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 180/15 / 18.6.2015
Popis objednaného plnenia Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
Hodnota objednaného plnenia 677,42 EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Stanislav Slačka
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
LIVONEC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Švermova 53/A, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Stanislav Slačka
Funkcia vedúci odd. ŠVS Banská BystricaVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 182/15 / 19.6.2015
Popis objednaného plnenia Objednávka leteniek na ZPC
Hodnota objednaného plnenia 349,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Eva Chmelková
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jána Poničana 3, 841 08 Bratislava 49
IČO: 36793205
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Eva Chmelková
Funkcia Vedúca Oddelenia periodických dokumentovVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183/15 / 19.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Petrášovú v Bruseli na 1 noc pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 99,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel A La Grande Cloche
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
10 Place Rouppe, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 183A/15 / 19.7.2015
Popis objednaného plnenia Kúpa nábytku a kuchynského vybavenia pre účely kancelárie SLORD, Brusel
Hodnota objednaného plnenia 770,35 EUR s DPH
Garant objednávky Pavol Sabela
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ikea Zaventem
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem - Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Pavol Sabela
Funkcia Odborný pracovník Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 184/15 / 22.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Šimkovú v Bruseli na 1 noc v júly 2015, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 67,15 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Franklin Street 157B, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 185/15 / 22.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Bohmerovú v Bruseli na 1 noc, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 93,- EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Motel-One
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rue Royale 120, 1000, Brusel, Belgicko
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 186/15 / 23.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Hurtovú v Bruseli na 1 noc pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 102,15 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Franklin Street 157B, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 190/15 / 29.6.2015
Popis objednaného plnenia Spiatočná letenka Viedeň - Brusel pre p. Bӧhmerovú, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 705,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Tatiana Malinová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Globamerica s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Žellova 2, 821 08 Bratislava
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Tatiana Malinová
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191/15 / 30.6.2015
Popis objednaného plnenia Ubytovanie pre p. Beňa v Bruseli na 2 noci, pre účely Horizont 2020
Hodnota objednaného plnenia 169,30 EUR s DPH
Garant objednávky Simona Križanovská
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hotel Satellite, Brusel
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Franklin Street 157B, 1000 Brussels
IČO:
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Simona Križanovská
Funkcia Administrátor - Odbor medzinárodnej spolupráceVšeobecné údaje
Objednávka k zmluve nie
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky 191A/15 / 30.6.2015
Popis objednaného plnenia Prenájom priestorov na podujatie v rámci Letnej školy inovátorov / Inno Start Forum
Hodnota objednaného plnenia 468,- EUR s DPH
Garant objednávky Mgr. Anna Janušová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
FIIT STU v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ilkovičova 2, 84216 Bratislava
IČO: 00397687
Odberateľ- CVTI SR
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko Mgr. Anna Janušová
Funkcia Vedúca odboru medzinárodnej spolupráceFaktúry

Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1047/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 68.35 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1000/15
Prináleží k zmluve/objednávke 940/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uprat.prace
Hodnota fakturovaného plnenia 1720.01 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mapeka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Putnicka 7583/82 841 06 Bratislava
IČO: 36688843Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1001/15
Prináleží k zmluve/objednávke uhrada clen.prispevku
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada clen.prispevku
Hodnota fakturovaného plnenia 150.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska asociacia kniznic
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Michalska 1 814 17 Bratislava
IČO: 30845181Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1002/15
Prináleží k zmluve/objednávke 114/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) danove poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 360.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Viliam kupec -Ekopraktik
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kapitulska 14 917 01 Trnava
IČO: 17698430Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1003/15
Prináleží k zmluve/objednávke 17/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 2 844.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1004/15
Prináleží k zmluve/objednávke 18/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plynova kotolna
Hodnota fakturovaného plnenia 558.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Milos Danada-DOMSUBYT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mileticova 1 811 01 Bratislava
IČO: 34537139Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1005/15
Prináleží k zmluve/objednávke 65/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacie casu
Hodnota fakturovaného plnenia 6 027.68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mytna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1006/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup licencii
Hodnota fakturovaného plnenia 153.81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Golden voyage s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hausmanova 3004/7 Praha 4-Modrany 143 00
IČO: 27648443Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1007/15
Prináleží k zmluve/objednávke webhosting
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1008/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 420.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
DWC Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 71 821 05 Bratislava
IČO: 35918501Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1009/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 654.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1010/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 626.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1011/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.162/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) polymery
Hodnota fakturovaného plnenia 750.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Millman IP
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
401 Bay Street,Suite 1220 Toronto Canada
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1012/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 3 965.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1013/15
Prináleží k zmluve/objednávke 75/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 83.06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
stredoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica
IČO: 36644030Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1014/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) register
Hodnota fakturovaného plnenia 417.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Bisnode Slovensko
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.R.Stefanika 58 911 60 Trencin
IČO: 35840404Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1015/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 1200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1016/15
Prináleží k zmluve/objednávke 611/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prevadzkove naklady
Hodnota fakturovaného plnenia 590.29 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Halova 16 851 01 Bratislava
IČO: 17327661Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1017/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vyplatny stroj
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska posta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizanska cesta 9 97401 Banska Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1018/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava
Hodnota fakturovaného plnenia 33.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1019/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 366.46 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1020/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 4 284.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
C.E.N. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gagarinova 12 820 15 Bratislava
IČO: 35780886Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1021/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 345.07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Hlavne mesto SR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Primacionalne nam.1 814 99 Bratislava
IČO: 00603481Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1022/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 144.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1023/15
Prináleží k zmluve/objednávke 206/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 446.93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita vo Zvolene
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
T.G.Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen
IČO: 00397440Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 5.6.2015
Prináleží k zmluve/objednávke 59/PK/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 110.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Zilinska univerzita v ZA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1025/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) material
Hodnota fakturovaného plnenia 394.33 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rodex Car s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
komarnanska 83 521 05 Bratislava
IČO: 35860251Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1026/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.158/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 396.30 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 4.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CLEANSTAR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Nam.Hraniciarov 20 851 03 Bratislava
IČO: 36803405Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1027/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) rekonfiguracia disk.pola
Hodnota fakturovaného plnenia 18 540.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Atos IT Solutions and Services
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dubravska cesta 4 845 27
IČO: 45650276Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1028/15
Prináleží k zmluve/objednávke conference
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) conference
Hodnota fakturovaného plnenia 260.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
University of London
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Malet Street London WC 1E 7HU
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1029/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) uhrada poistneho
Hodnota fakturovaného plnenia 64.64 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Union poistovna
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 29/A 81300 Bratislava
IČO: 81300Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1030/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KO
Hodnota fakturovaného plnenia 37.18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 5.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mesto Michalovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
nam.osloboditelov 30 071 01 Michalovce
IČO: 00325490Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1031/15
Prináleží k zmluve/objednávke 126/popvat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 7 548.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Expres Media k.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vrutocka 48 821 04 Bratislava
IČO: 35792094Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1032/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysiel.casu
Hodnota fakturovaného plnenia 58 355.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Markiza-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 1/A 843 56 Bratislava
IČO: 31444873Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1033/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) PH
Hodnota fakturovaného plnenia 582.38 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlcie hrdlo 1 824 12 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1034/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava klimat.zariadenie
Hodnota fakturovaného plnenia 676.99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Juriga s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Gercenova 3 31344194
IČO: 31344194Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1036/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ?
Hodnota fakturovaného plnenia 4.500 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
AXA Belgium S.S.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bld du Souverain 25 B-1170 Bruxelles
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1037/15
Prináleží k zmluve/objednávke patent.poplatky
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patentove poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 125.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CHadha and CHadha
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
F-46 Himalaya house,23 K.G. Marg, New Delhi -110001 India
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1038/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez obj.
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) filter
Hodnota fakturovaného plnenia 272.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 8.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alphaset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 19 851 01 Bratislava
IČO: 31325611Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1039/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vodne
Hodnota fakturovaného plnenia 25.44 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Presovska 48 826 46 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1040/15
Prináleží k zmluve/objednávke 205/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 170.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1041/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 870.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Mateja Bela v BB
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Narodna 12 974 01 Banska Bystrica
IČO: 30232295Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1042/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom miestnosti
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1043/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 2650.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
obchodna poistovacia a zaistovacia spolocnost
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 1 821 09 Bratislava
IČO: 47243597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1044/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 710.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1045/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom
Hodnota fakturovaného plnenia 1 764.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technicka univerzita v KE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letna 9 042 00 Kosice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1046/15
Prináleží k zmluve/objednávke 124/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 20 275.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1048/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -263.97 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1049/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poradenstvo
Hodnota fakturovaného plnenia 39.84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Urban BP servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slnecna 314 922 10 Trebatice
IČO: 43913148Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1050/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 39.78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 2020273893Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1052/15
Prináleží k zmluve/objednávke platba za telefon
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 815.56 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1053/15 platba za telefon
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 66.80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1054/15
Prináleží k zmluve/objednávke 41/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia -255.76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1055/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 66.79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1056/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia E15.34 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1057/15 prenajom
Prináleží k zmluve/objednávke 62/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) radiokomunikatora
Hodnota fakturovaného plnenia 9.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36703176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1058/15
Prináleží k zmluve/objednávke 60/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana objektu
Hodnota fakturovaného plnenia 24.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZOS Bezpecnost, spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Koniarekova 20/B 917 21 Trnava
IČO: 36237922Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1059/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/2005
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energia
Hodnota fakturovaného plnenia 38.52 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 9.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ZSE Energia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Culenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1060/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 11 455.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1061/15
Prináleží k zmluve/objednávke 3/CVTISR/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok za domenu
Hodnota fakturovaného plnenia 138.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Infokey, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hlinicka 2/A 831 52 Bratislava
IČO: 36383431Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1062/15
Prináleží k zmluve/objednávke dohoda
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) refundacia
Hodnota fakturovaného plnenia 333.71 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 10.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stale zastupenie SR pri EU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
AVENUE DE CORTENBERGH 79 B-1000 BRUSSELS
IČO: 00699021Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1063/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) webhosting
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CreativeShop s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Heyrovskeho 8 841 03 Bratislava
IČO: 44036841Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1064/15
Prináleží k zmluve/objednávke bez zmluvy
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 106.83 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Proximus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Belgacom SA de droit public
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1065/15
Prináleží k zmluve/objednávke 620/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 8 945.05 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
YIT Reding a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Racianska 153/A
IČO: 35718625Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1066/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) najomne
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
STU
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vazovova 5 812 43 Bratislava
IČO: 00397687Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1067/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 5 148.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1068/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklamna tabula
Hodnota fakturovaného plnenia 655.20 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mouton s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bratislavska 31 010 01 Zilina
IČO: 45727074Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1069/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nakup vysielacieho casu
Hodnota fakturovaného plnenia 81 884.16 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska produkcna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Brectanova 1 831 01 Bratislava
IČO: 35843624Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1070/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 82.49 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1071/15 platba za telefon
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 61.91 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1072/15
Prináleží k zmluve/objednávke 92/CVTISR/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba za telefon
Hodnota fakturovaného plnenia 532.86 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovak Telecom a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
IČO: 35763469Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1073/15
Prináleží k zmluve/objednávke poitenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 20,93 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1074/15
Prináleží k zmluve/objednávke poistenie
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 18,31 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Kooperativa poistovna a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajska 15/A 815 20 Bratislava
IČO: 151882Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1075/15
Prináleží k zmluve/objednávke 66/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom motorového vozidla
Hodnota fakturovaného plnenia 338,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
United Lease Group s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynské Nivy 73/a
IČO: 35850515Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1076/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 2310,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1077/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 5912,68 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1078/15
Prináleží k zmluve/objednávke 35/OE/2007
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konzultácie
Hodnota fakturovaného plnenia 120,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozska 14/A 821 09 Bratislava
IČO: 31355374Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1079/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) grafický návrh
Hodnota fakturovaného plnenia 130,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Cesta pod Hradovou 13/a
IČO: 00493546Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1080/15 energie
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia 6,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1081/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia -157,18 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1082/15
Prináleží k zmluve/objednávke 819/cvtisr/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) energie
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stredoslovenska energetika a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Rajcianke 8591/1B 010 47 Zilina
IČO: 36403008Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1083/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.35/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 381,60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1084/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.35/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce
Hodnota fakturovaného plnenia 326,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Datalan a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35810734Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1085/15
Prináleží k zmluve/objednávke 275/PopVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup a dodanie mediálneho p.
Hodnota fakturovaného plnenia 170 386,07 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Leopard production
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sreznevského 3
IČO: 44387407Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1086/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.167/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poistenie
Hodnota fakturovaného plnenia 2 650,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 11.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
obchodna poistovacia a zaistovacia spolocnost
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 1 821 09 Bratislava
IČO: 47243597Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1087/15
Prináleží k zmluve/objednávke 637/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poskytovanie služieb
Hodnota fakturovaného plnenia 973,12 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Služby mesta Michalovce s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska 3002/23
IČO: 44389442Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1088/15
Prináleží k zmluve/objednávke 59/OE/2008
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dobropis zľava k DEKVS 5/2015
Hodnota fakturovaného plnenia 18,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenská pošta a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1089/15
Prináleží k zmluve/objednávke 212/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájomná zmluva neb.priestory
Hodnota fakturovaného plnenia 597,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Šrobárova 2 Košice
IČO: 00397768Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1090/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.154/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kontrola hyd.a hadíc
Hodnota fakturovaného plnenia 14,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ELPO Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Okružná 25 Poprad
IČO: 36846414Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1091/15 služby
Prináleží k zmluve/objednávke obj.176/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby
Hodnota fakturovaného plnenia 865,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dreiss patentanwalte
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stuttgart D
IČO: 15670001EPVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 1092/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatky
Hodnota fakturovaného plnenia 2 505,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Dreiss patentanwalte
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stuttgart D
IČO: 15670001EPVšeobecné údaje
Evidenčné číslo 1093/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) publikácia
Hodnota fakturovaného plnenia 104,40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A 010 01 Zilina
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1094/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) spotreba vody švs BA Štetinova
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jazyková škola, Palisády BA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 38 Bratislava
IČO: 17319145Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1095/15
Prináleží k zmluve/objednávke 159/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) časopis quark
Hodnota fakturovaného plnenia 2 280,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Valeur, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34119850Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1096/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.164/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) sprostredkovanie prekladu dok.
Hodnota fakturovaného plnenia 263,25 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 15.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Translator s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janošíkova 15A/8494 010 01 Žilina
IČO: 44667663Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1097/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s dis. quark
Hodnota fakturovaného plnenia 610,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimna 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1098/15
Prináleží k zmluve/objednávke 65/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup vys.času
Hodnota fakturovaného plnenia 1 748,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Media RTVS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mýtna 1 817 55 Bratislava
IČO: 35967871Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1099/15
Prináleží k zmluve/objednávke 208/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom učební
Hodnota fakturovaného plnenia 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 16.62015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trencianska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Študentská 2 911 50 Trenčín
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1100/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) občerstvenie
Hodnota fakturovaného plnenia 785,90 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 17.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Attila Szabó, Zlaté Klasy
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hubice 106 930 39 Zlaté Klasy
IČO: 43737161Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1101/15
Prináleží k zmluve/objednávke 711/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zhotovené nadlimitné normokópie
Hodnota fakturovaného plnenia 52,76 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CBC Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Domkarska 15 821 05 Bratislava
IČO: 44773293Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1102/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 12 389,34 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1103/15
Prináleží k zmluve/objednávke 63/CVTISR/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) náklady spojené s dis.quark
Hodnota fakturovaného plnenia 610,14 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perfekt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zimná 8 821 02 Bratislava
IČO: 00680303Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1104/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) dátové služby a nákup dát
Hodnota fakturovaného plnenia 268,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITSK HS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
IČO: 37212931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1105/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) služby a nákup d.
Hodnota fakturovaného plnenia 950,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
ITSK HS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra
IČO: 37212931Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1106/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) predplatné -poradca 2016
Hodnota fakturovaného plnenia 49,80 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
IČO: 36371271Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1107/15
Prináleží k zmluve/objednávke subito
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) články
Hodnota fakturovaného plnenia 194,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Subito e.V
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Berliner Strasse 53 D-10713 Berlin
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1108/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) úhrada a ser,poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 294,81 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
CCS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynarenska 7/B 821 09 Bratislava
IČO: 35708182Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1109/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) patenty
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 18.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Perpetuum plus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Olivová 10 949 01 Nitra
IČO: 45991685Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1110/15
Prináleží k zmluve/objednávke 645/CVTI/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 59,75 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
A.F.S. System- IPM, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Dolná 4 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36631370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1110A/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 260.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kingmaker House, Station Road
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1111/15
Prináleží k zmluve/objednávke 441/CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) zber dát celos.reprez. výskum ĺp.
Hodnota fakturovaného plnenia 9 300,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.20105
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agentúra sociálnych analýz
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Palisády 38 Bratislava
IČO: 31396682Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1111A/15
Prináleží k zmluve/objednávke poplatok
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 260.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 19.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Minerva EBSCO a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kingmaker House, Station Road
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1112/15
Prináleží k zmluve/objednávke 64/OHT/07
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) voda- zrážková voda
Hodnota fakturovaného plnenia 341,02 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
BVS a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prešovská 48 Bratislava
IČO: 35850370Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1113/15
Prináleží k zmluve/objednávke reg.poplatok stánok FAB LAB
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reg.poplatok stánok FAB LAB
Hodnota fakturovaného plnenia 800,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poskytovateľ "punkt" o.z.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Povraznícka 5 81105 Bratislava
IČO: 42128013Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1114/15
Prináleží k zmluve/objednávke 16/OHT/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) platba poh.hmôt
Hodnota fakturovaného plnenia 735,87 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovnaft a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
IČO: 31322832Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1115/15
Prináleží k zmluve/objednávke 20/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom rohoží
Hodnota fakturovaného plnenia 94,15 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Lindstrom s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Orešianska 3 917 01 Trnava
IČO: 35742364Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1116/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 71,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1117/15
Prináleží k zmluve/objednávke 204/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 1 200,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.20105
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1118/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1/OHT/08/A
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Servisný pren.
Hodnota fakturovaného plnenia 106,51 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.20105
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Salesianer Miettex s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopčianska 92 852 03 Bratislava
IČO: 31388914Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1119/15
Prináleží k zmluve/objednávke 12/NCP/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pren.infor.plôch
Hodnota fakturovaného plnenia 180.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
PRE SENT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Čajakova 26 83101 Bratislava
IČO: 35688513Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1120/15
Prináleží k zmluve/objednávke 95/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) bezp.služby
Hodnota fakturovaného plnenia 100,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Peter Vaľo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Štefánikova 70 07101 Michalovce
IČO: 41847164Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1121/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reklama uver. v časopise
Hodnota fakturovaného plnenia 249,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slov.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 69 974 98 Banská Bystčrica
IČO: 30841722Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1122/15
Prináleží k zmluve/objednávke 1229/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup kanc. pap. a potrieb
Hodnota fakturovaného plnenia 804,96 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 29 03401 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1123/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) kúp. tovaru a služby
Hodnota fakturovaného plnenia 117,98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Computer ABC s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Petofiho 7 940 01 Nové Zámky
IČO: 36564176Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1124/15
Prináleží k zmluve/objednávke 81/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) KONTROLA KAM.SYS.
Hodnota fakturovaného plnenia 31,88 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 23.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Akcent Nova s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36046124Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1125/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ukážky prevej pomoci
Hodnota fakturovaného plnenia 40,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenský červený kríž Bratislava mesto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 59 821 09 Bratislava
IČO: 00584410Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1126/15
Prináleží k zmluve/objednávke 207/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenájom priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 63,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Letná 9 042 00 Košice
IČO: 00397610Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1126/A
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY Vienna -Brussels 24-25.6.2015
Hodnota fakturovaného plnenia 655,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 24.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1127/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup a dok.
Hodnota fakturovaného plnenia 948,79 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 25.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
IČO: 31338551Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1128/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2919/NITT/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Databázy
Hodnota fakturovaného plnenia 67 632,24 USD
Dátum doručenia faktúry 25.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Thomson Reuters
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
1500 spring garden
IČO:Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1129/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenkaVienna -Brussels 7-8.7.2015
Hodnota fakturovaného plnenia 655,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1130/15
Prináleží k zmluve/objednávke 615/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Služby BOZP
Hodnota fakturovaného plnenia 119,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gajos s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
M.Pisuta 4022 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 36376981Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1131/15
Prináleží k zmluve/objednávke 89//CVTISR/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) Inzeráty
Hodnota fakturovaného plnenia 444,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 26.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mediatel s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Miletičova 21 821 08 Bratislava
IČO: 35859415Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1132/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) konferencia
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mendelova univerzita v Brne
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Zemedelska 1 613 00 Brno
IČO: 62156489Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1133/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nákup kan.pap.
Hodnota fakturovaného plnenia 195,84 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SCP papier
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mostová 29 03401 Ružomberok
IČO: 36373583Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1134/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj. 5/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TELEFÓNNE POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 7,08 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1135/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) polročný prístup
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Martina Razusa 23A 010 01 Zilina
IČO: 31592503Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1136/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) odbor.literatúra
Hodnota fakturovaného plnenia 223,63 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Žilinská univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
IČO: 00397563Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1137/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) LETENKY
Hodnota fakturovaného plnenia 235,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Križan GLOBAL PARTNER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janigova 9 040 23 Košice
IČO: 41424913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1138/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 298,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jozef Križan GLOBAL PARTNER
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Janigova 9 040 23 Košice
IČO: 41424913Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1139/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) SWITCH
Hodnota fakturovaného plnenia 21,11 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 29.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Agem computers
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Panónska 42 851 01 Bratislava
IČO: 35692715Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1140/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 150,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1141/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 623,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1142/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 388,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1143/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravnélístky
Hodnota fakturovaného plnenia 549,50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kálov 356 010 01 Žilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1144/15
Prináleží k zmluve/objednávke 763/motory/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) nájom nebyt.priestorov
Hodnota fakturovaného plnenia 93,53 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Copy Print Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Drienova 3 821 01 Bratislava
IČO: 45310106Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1145/15
Prináleží k zmluve/objednávke 32/CVTISR/2014-SG/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) TELEFÓNNE POPLATKY
Hodnota fakturovaného plnenia 4 755,06 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Orange Slovensko a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Metodova 8 821 08 Bratislava
IČO: 35697270Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1150/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.131/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) servisné práce a doprava
Hodnota fakturovaného plnenia 666,10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
TGV.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Neresnicka cesta 12 960 01 Zvolen
IČO: 47395842Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1151/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) particle filter
Hodnota fakturovaného plnenia 162,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Alphaset s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kopcianska 19 851 01 Bratislava
IČO: 31325611Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 1152/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 0,00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 30.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Faveo s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Beňadická 20 851 06 Bratislava
IČO: 36249254Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 942/A
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) geogle analytics
Hodnota fakturovaného plnenia 597.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Pricesmania s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Priemyselna 1/A 821 09 Bratislava
IČO: 43860559Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 945/a
Prináleží k zmluve/objednávke vstupne
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vstupne na konferenciu
Hodnota fakturovaného plnenia 0.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 22.5.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Albertina icome Bratislava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Stepanska 16 110 00 Praha
IČO: 49612158Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 976/15
Prináleží k zmluve/objednávke 96/PK//2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) pravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 6000.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Martin Valo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Korunni 810/104 101 00 Praha
IČO: 66249848Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 977/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 978/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 479.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 979/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 504.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 980/15
Prináleží k zmluve/objednávke neuvedena na webe
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) lepidlo
Hodnota fakturovaného plnenia 162.60 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Mi-Ka s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecka cesta 32 013 13 Rajecke teplice
IČO: 44204949Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 981/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.130/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prehliadka automatu
Hodnota fakturovaného plnenia 160.32 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
reflex SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rakovo 03842 Pribovce
IČO: 36369934Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 982/15
Prináleží k zmluve/objednávke 357/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vedecka show
Hodnota fakturovaného plnenia 2500.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
O.Z. Adeto
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Revucka 1234/20 784 01 Litovel
IČO: 22721088Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 983/15
Prináleží k zmluve/objednávke 2/NCP/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tematicky monitoring
Hodnota fakturovaného plnenia 276.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Storin s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Riazanska 57 831 03 Bratislava
IČO: 47599090Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 984/15
Prináleží k zmluve/objednávke 635/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 1761.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
SPP a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Mlynske Nivy 44/a 821 05 Bratislava
IČO: 35815256Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 985/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) reg.poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 1980.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Incheba a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Viedenska cesta 3-7 851 01 Bratislava
IČO: 00211087Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 986/15
Prináleží k zmluve/objednávke 616/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ochrana majetku
Hodnota fakturovaného plnenia 34.42 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Jager s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Podtatranskeho 10 031 01 Liptovsky Mikulas
IČO: 31622933Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 987/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 181.98 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36793205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 988/1
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) letenky
Hodnota fakturovaného plnenia 349.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Papageno s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Jana Ponicana 3 841 08 Bratislava
IČO: 36733205Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 989/15
Prináleží k zmluve/objednávke 11/CVTISR/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) stravne listky
Hodnota fakturovaného plnenia 500.50 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Doxx-Stravne listky s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Kalov 356 010 01 Zilina
IČO: 36391000Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 990/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) ucastnicky poplatok
Hodnota fakturovaného plnenia 200.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Univerzita karlova v prahe
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Ovocny trh 5 116 36 Praha
IČO: 00216208Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 991/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prepravne sluzby
Hodnota fakturovaného plnenia 232.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 1.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Judr.Jan pokorny
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Anenska 1 811 05 Bratislava
IČO: 17328292Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 992/15
Prináleží k zmluve/objednávke c.obj.61/A/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) montaz
Hodnota fakturovaného plnenia 2 521.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Stefan Flak-stolarstvo
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lomnicka 1495/16
IČO: 45956324Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 993/15
Prináleží k zmluve/objednávke 208/motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebni
Hodnota fakturovaného plnenia 300.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Trencianska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Studentska 2 911 50 Trencin
IČO: 31118259Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 994/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom ucebni
Hodnota fakturovaného plnenia 705.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 995/15
Prináleží k zmluve/objednávke 209/Motory/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) prenajom
Hodnota fakturovaného plnenia 710.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Slovenska polnohospodarska univerzita
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Trieda A.Hlinku 2 949 76 Nitra
IČO: 00397482Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 996/15
Prináleží k zmluve/objednávke
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 529.10 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rodex Car s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
komarnanska 83 521 05 Bratislava
IČO: 35860251Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 997/15
Prináleží k zmluve/objednávke zmluva EKS
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) tovar
Hodnota fakturovaného plnenia 756.00 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 2.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Rodex Car s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
komarnanska 83 521 05 Bratislava
IČO: 35860251Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 998/15
Prináleží k zmluve/objednávke obj.145/15
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) umyvanie okien
Hodnota fakturovaného plnenia 120.00 UR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Gabrielle inter.servis s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Sadova 117/9 921 01 Piestany
IČO: 47399155Všeobecné údaje
Evidenčné číslo 999/15
Prináleží k zmluve/objednávke 124/popVat/2015
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) vysielanie reklamy
Hodnota fakturovaného plnenia 3 494.40 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry 3.6.2015
Forma zaplatenia Bezhotovostne
Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ:
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Fun Media Group a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Leskova 5 811 04 Bratislava
IČO: 44845995