Publikácia za rok 2008

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ústav informácií a prognóz školstva
Ďalšie vzdelávanie

Ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2008

 
Obsah  
   
Úvod
3
Bratislavský kraj
7
Trnavský kraj 47
Trenčiansky kraj 59
Nitriansky kraj 73
Žilinský kraj 87
Banskobystrický kraj 105
Prešovský kraj 121
Košický kraj 133
   
Zostavovatelia: PhDr. Ľubomíra SRNÁNKOVÁ
  Ing. Ján LEHOŤAN, Monika OMASTOVÁ
Rok vydania:  2009
Posledný update stránky: 2014-12-09 22:21