Publikácia za rok 2007

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ústav informácií a prognóz školstva
Ďalšie vzdelávanie

Ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2007

 
Obsah  
   
Úvod
3
Bratislavský kraj
7
Trnavský kraj 47
Trenčiansky kraj 55
Nitriansky kraj 69
Žilinský kraj 79
Banskobystrický kraj 93
Prešovský kraj 105
Košický kraj 115
   
Zostavovatelia: PhDr. Ľubomíra SRNÁNKOVÁ
  Ing. Ján LEHOŤAN, Monika OMASTOVÁ
Rok vydania:  2008
Posledný update stránky: 2014-12-09 22:40