Pokyny na uhradenie registračného poplatku

v prípade:

  • predĺženia platnosti knižničného pasu,
  • registrácie pre vzdialený prístup do e-zdrojov a jej predĺženia.

Registračný poplatok vo výške 3,00 € uhraďte bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet na účet CVTI SR Štátna pokladňa:

číslo účtu: IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
                    SWIFT (BIC) kód: SPSRSKBA

variabilný symbol: 602517

Nezabudnite uviesť:

  • svoje meno - v kolónke Správa pre príjemcu/adresáta 
  • ak si predlžujete registráciu - aj číslo svojho knižničného pasu.

Vašu registráciu či predĺženie zrealizujeme až po obdržaní platby.

 

 

Posledný update stránky: 2019-11-14 15:00