SAFARI

SAFARI BOOKS ONLINE 

  • plné texty najnovších vydaní elektronických kníh z oblasti počítačov a informačných technológií dvoch  najvýznamnejších vydavateľských  skupín O´Reilly and Associates a Pearson Technology Group   
  • v súčasnosti je zabezpečený prístup do vyše 40 titulov e-kníh (skladba titulov sa môže meniť; celá kolekcia vydavateľstva obsahuje 2972 kníh)
  • návod na vyhľadávanie
  • vzdialený prístup
  • Váš tip na e-knihu zo služby SAFARI
Posledný update stránky: 2012-07-11 13:21