Cenník digitalizačného pracoviska

Skenovanie voľných listov A4/A3

do 2000 strán

nad 2000 strán

300DPI

0,10 €

0,09 €

400DPI

0,11 €

0,10 €

600DPI

0,13 €

0,12 €

Skenovanie zviazaných dokumentov A4

300DPI

0,10 €

0,09 €

400DPI

0,11 €

0,10 €

600DPI

0,13 €

0,12 €

Skenovanie zviazaných dokumentov A3

300DPI

0,15 €

0,14 €

400DPI

0,16 €

0,15 €

600DPI

0,18 €

0,17 €

Skenovanie zviazaných dokumentov A2

300DPI

0,20 €

0,19 €

400DPI

0,21 €

0,20 €

600DPI

0,23 €

0,22 €

Veľkoformátové skenovanie do veľkosti A0

300DPI

0,25 €

0,24 €

400DPI

0,26 €

0,25 €

600DPI

0,28 €

0,27 €

Skenovanie mikrofilmov/mikrofišov

300DPI

0,18 €

0,17 €

400DPI

0,19 €

0,18 €

600DPI

0,21 €

0,20 €

Post Processing

0,15 €

OCR

0,05 €

Odovzdanie E - dokumentov na DVD/1ks

2,90 €

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

CVTI SR si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky na skenovanie a post-processing z dôvodu kapacitného vyťaženia zamestnancov.

CVTI SR je platcom DPH. Ceny sú vrátane DPH.

Tento cenník je platný od 01. apríla 2018.

Posledný update stránky: 2018-04-11 10:47