SET Plan 2016 - CEEC X

SET Plan 2016 - CEEC X

Energy Union: towards a transformed European energy system with the new, integrated Research, Innovation and Competitivness Strategy

Dátum:  30. november – 2. december 2016

Miesto konania:  Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava


Cieľ: Konferencia SET Plan 2016 - CEEC X je spojením historicky deviatej SET Plan konferencie, organizovanej predsedníckymi krajinami EÚ a desiatej Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorú tradične organizuje SFPA. Kladie si za cieľ vytvoriť prestížnu medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií, skúmať proces vytvárania európskej Energetickej únie, so zameraním na výskum a inovácie, čo je jedna z prioritných oblastí, od ktorej sa očakáva prielom pri transformácii energetického sektora EÚ.

Jej cieľom je zlepšiť viditeľnosť Energetickej únie, identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií. Konferenciu budú v nultý deň konferencie, dňa 30. novembra 2016, rámcovať sprievodné akcie, ako sú:  

  1. matchmaking Networking4Innovation (N4I)  k novým výzvam v oblasti energetiky, ktorý organizuje BIC Bratislava v rámci projektu Danube INCO.net.
  2. podujatie SETIS - Strategic Energy Technologies Information System Spojeného výskumného centra EÚ (JRC).
  3. valné zhromaždenie platformy  EÚ pre udržateľnú technológiu jadrovej energetiky -Sustainable Nuclear Energy Technology Platform  (SNETP)

Projekt SET Plan 2016 - CEEC X je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pre výskum a inovácie na základe grantovej dohody č. 730882.


KONTAKT: Michaela Masárová; 0907 696 186; michaela.masarova@cvtisr.sk

WEB: http://www.setplan2016.sktlačová správa: S novou stratégiou k transformácii európskeho energetického systému 

fotogaléria: SET Plan 2016 - CEEC X

monitoring médií: SET Plan 2016 - CEEC X

videoarchív: SET Plan 2016 - CEEC XPosledný update stránky: 2016-12-07 12:57