SEE Science

                                      Logo projektu SEE Science

                                                                               

SEE Science – Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy

Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy

 

Operačný program:                                  Juhovýchodná   Európa
Projekt   spolufinancuje:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný   kontaktný bod: Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenský partner: Centrum vedecko-technických informácií SR
Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet nadnárodného projektu

2 165 130, 00 €
Rozpočet slovenského partnera celkom 176   880,00 €
     z toho spolufinancovanie 15% 26 532,00  €
Rozpočet CVTI SR   celkom  144 311,30  €
Realizácia projektu: 35 mesiacov   (apríl 2011 – marec 2014)


Cieľom nadnárodného projektu SEE Science
je budovanie, resp. rozvíjanie progresívnych centier vedy a vytvorenie dlhodobého funkčného nadnárodného partnerstva centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy s orientáciou na:

  • prepojenie výskumu, vzdelávania a ekonomiky v oblasti juhovýchodnej Európy;
  • zviditeľňovanie a dostupnosť organizácií zaoberajúcich sa vedou a technikou, najmä mladým ľuďom;
  • zvyšovanie presvedčenia o význame vedy, techniky a inovácií pre zlepšovanie sociálnej klímy a rozvoj regiónu;
  • zabezpečenie podmienok pre tvorbu inovácií.

 

OFICIÁLNA STRÁNKA PROJEKTU:

www.seescience.eu

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:44