pripravované podujatia

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR Vás pozýva na seminár pod názvom: 

Viete ako najlepšie ochrániť výsledky výskumu, vynálezy a technické riešenia?
Stratégia a možnosti ochrany priemyselného vlastníctva v SR a v zahraničí
 


Dátum:                21.5.2014
Čas:                    9:30 – 13: 30 hod
Miesto:                Centrum VTI SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Program:

9:30 – 10:00      Registrácia
10:00 – 12:00    Stratégia ochrany priemyselného vlastníctva – Ing. Darina Kyliánová
12:00 – 12:30     Prestávka na kávu
12:30 – 13:00    Význam vypracovania rešerší pred podaním prihlášky vynálezu  - PhDr.Ľubomír Kucka        13:00 – 13 :30    Diskusia

Cieľ seminára:
Účastníci získajú vedomosti o tom, akú  stratégiu zvoliť pred podaním prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva, na čo sa treba zamerať počas konania o týchto prihláškach, s cieľom zabezpečiť svojim vynálezom a technickým riešeniam efektívnu a silnú právnu ochranu.

 
Prihlásiť sa môžete na  adrese patlib@cvtisr.sk , nptt@cvtisr.sk  do 20. 5. 2014.

Účasť na seminári je bezplatná.  

Tešíme sa na Vašu účasť.

Posledný update stránky: 2014-05-13 17:20