O nás

 PATLIB - logo
Stredisko patentových informácií

 Objednávka patentových informačných služieb (rešerší)

Nový portál (http:\\patlib.cvtisr.sk)

Stredisko patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre VTI SR je súčasťou siete európskych PATLIB (PATent LIBraries) centier.
Vzniklo v roku 2003 na základe dohody medzi Centrom VTI SR, Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Európskym patentovým úradom (EPÚ).
Úlohou Strediska patentových informácií PATLIB je poskytovať verejnosti  patentové informačné služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva.


Projekt PATLIB

V roku 2010 stredisko PATLIB  Centra VTI SR prejavilo záujem zúčastniť sa pilotného projektu programu EPÚ zameraného na preorientovanie stredísk patentových informácií PATLIB na poskytovanie sofistikovaných služieb.
ÚPV SR účasť strediska ako jediného zástupcu zo Slovenska schválil a následne jeho účasť potvrdil aj EPÚ.
ÚPV SR podporuje realizáciu projektu na Slovensku a je informovaný o všetkých projektových aktivitách.

Projekt sa implementuje v rámci menšieho počtu stredísk. Účastníckymi štátmi sú: Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko a Turecko.

Ciele pilotného projektu
spočívajú v rozšírení ponuky služieb zo základných na špecializované, sofistikované služby.

 

 

 

Posledný update stránky: 2015-03-03 14:12