CentralCommunity

CentralCommunity - Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v Strednej Európe

   

O PROJEKTE

Hlavným zámerom projektu CentralCommunity je podporiť tvorbu vhodných podmienok na realizáciu spoločných, otvorených a opakovateľných inovácií, zabezpečiť prístup k vzdelávacím a znalostným procesom a podporiť implementáciu spolupracujúcich projektov. Projekt podporí tvorbu komunít (prístup zdola nahor) na podporu jednotlivých fáz inovačného procesu, prostredníctvom IKT operačnej platformy s názvom iCOMMUNITY, ktorá urýchli a zefektívni inovačné procesy, posilní rozvoj spolupráce medzi inovatívnymi malými a strednými podnikmi a podporí realizáciu proaktívnych štrukturovaných akcií. Platforma bude prostriedkom na výmenu skúseností, komunikáciu a využívanie rôznych nástrojov a metodológií v oblasti výskumno-vývojových a inovačných procesov.

OFICIÁLNA STRÁNKA  PROJEKTU

http://www.central-community.eu/

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50