2017 │ Publikácie SK4ERA


Aktivita 1:       Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov

                        v projektoch medzinárodnej spolupráce


Nástroj pre MSP / SME Instrument, február 2017


Aktivita 2:       Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                        v európskom výskumnom priestore


Circular Economy in V4 Ccountries – Current state and challenges, brožúra, rok vydania 2017

Women in Science,  brožúra, november, rok vydania 2017

Women in Science - Outcomes and Recommendations, rok vydania 2017


Publikácie SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:35