2018 │ Podujatia SK4ERA


Aktivita 1:     Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a inovátorov

                      v projektoch medzinárodnej spolupráce


02. 02. 2018  Bratislava, CVTI SR, Výskumné intraštruktúry, informačný deň pre výskumné infraštruktúry

12. 03. 2018  Trnava, MTF STU, Trnava, NMPB, ERC, MSCA, Seminár Horizont 2020 – príležitosť pre akademický sektor

22. 03. 2018  Košice, STF TU, NMBP, MSCA, ERC, SME, L&F, Seminár H2020 -  ako na to?

03. 05. 2018  Častá Papiernička, prednáška, Konferencia ERIN

22. 05. 2018  Bratislava, Hotel Tatra, Klíma, životné prostredie (SC5), workshop

                      Ako financovať eko-inovatívne nápady a podnikanie – možnosti v rámci H2020

28. 05. 2018, Banská Bystrica, MSCA, prednáška Naštartuj svoju kariéru vo výskume

30. 05. 2018  Bratislava, CVTI SR, L&F, workshop Odmeňovanie v Horizon Europe

05. 06. 2018  Bratislava, CVTI SR, Bezpečnosť ( SC7), Infodeň a workshop,

                      informačný deň a workshop k písaniu projektov v rámci oblasti SC 7

07. 06. 2018  Košice, L&F, workshop Finančné a právne otázky v H2020

07. 06. 2018  Trenčín, MSCA, prednáška Naštartuj svoju kariéru vo výskume

12. 06. 2018  Žilina, MSCA, prednáška Naštartuj svoju kariéru vo výskume

12. 6. 2018    Hotel Saffron, BA, Vesmír, prednáška, Informačný deň Copernicus

09. 07. 2018  Bratislava, CVTI SR, ERC, workshop Píšeme projekt ERC

17. 07. 2018  Bratislava, CVTI SR, MSCA, seminár MSCA, Individuálne štipendium

02. 10. 2018  Bratislava, CVTI SR, BA, SME instrument, Národný informačný deň pre SME Instrument

17. 10. 2018  Bratislava, CVTI SR, SC2, SC5,

                      informačný seminár – Aktuálne výzvy a príprava projektov Biohospodárstvo a Environment

13. 11. 2018  Bratislava, CVTI SR, SC6, SwafS, informačný deň k výzvam v oblastiach SC6 a SwafS

19. 11. 2018  Bratislava, CVTI SR, SC3 a ICT, informačný deň Energia a IKT v Horizonte 2020

Podporené účasti zo SR v ERA

prof. Shubhada Bopegamage, SZU  – ERC Synergy Grant 2018 – projekt GRAVIRIN  
Mgr. Marcela Achimovičová, PhD, ÚGT SAV  – MSCA IF 2018  - projekt MESYSELS
Ing. Martin Michálek, PhD.  ŽU – MSCA IF 2018 – projekt BIOSCAF


Aktivita 2:                  Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu

                                   v európskom výskumnom priestore


22. 01 . 2018             Brusel, Pre-meeting TRANSPEM

19. 03. 2018              Košice, Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

17. 04. 2018              Brusel, Seminár SLORD, "Bioplastics - the optimal solution for the use of plastics"

18. - 20. 04. 2018      Brusel, V4 Tréning pre projektových manažérov H2020

11. 10. 2018              Brusel, Medzinárodná konferencia “V4 Conference on Artificial Intelligence“

05. - 07. 12.2018       Brusel, V4 Tréning pre projektových manažérov H2020


Podujatia SK4ERA


Posledný update stránky: 2020-03-17 10:28