ResInfra@DR Know-how exchange forum, 22.-23.5.2019 Bratislava, CVTI SR

Pozývame Vás na podujatie zamerané na vzájomné aktivity výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne.

Projekt ResInfra@DR ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram, a to v oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky alebo počas prípravnej fázy ich vybudovania. Na podujatí budú verejne prezentované závery zo zrealizovaných pilotných iniciatív.

Diskusné fórum ResInfra@DR je vynikajúcim miestom pre zainteresované strany (najmä zainteresované výskumné subjekty a infraštruktúry), aby reflektovali súčasné výzvy a iniciatívy prijatím navrhovaných odporúčaní. Od podujatia sa taktiež očakáva iniciovanie potenciálu podobných akcií vzájomnej podpory pre výskumné infraštruktúry a ich zahrnutie do pripravovaného spoločného akčného plánu v dunajskom makroregióne. Na podujatí budú zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania.

POZVÁNKA

PROGRAM

REGISTRÁCIA

Tlačová správa k podujatiu

Posledný update stránky: 2019-05-20 14:38