Noc výskumníkov

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2014 - 2015 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov.

Trvanie projektu: máj 2014 – november 2015

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 7 500,00 €

 

Cieľom projektu je osloviť verejnosť, aby sa zaujímala o vedu, objaviť jej krásu a taktiež prilákať mladú generáciu k štúdiu vedy. Festival má za cieľ predstaviť najzaujímavejšie výsledky výskumu na slovenských vysokých školách, výskumných ústavoch Slovenskej akadémie vied, ako aj v inovatívnych podnikoch realizujúcich vedeckovýskumné aktivity. V rámci projektu budú usporiadané vedecké show v nákupných centrách, rad sprievodných podujatí v múzeách a observatóriách, diskusie, prednášky a rôzne súťaže. Akcie sa budú konať vo viacerých miestach SR (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica). Festival ponúkne možnosť zblížiť širokú verejnosť s vedou, prostredníctvom prezentácie vedeckých výstupov, prezentácií, prednášok, reálneho testovania technológií.
Nakoľko projekt European Researchers Night (Európska noc výskumníkov) sa bude odohrávať na viacerých miestach v Európe, budú jednotlivé národné akcie prepojené do medzinárodného formátu.

Kontakt: lubomir.bilsky@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2019-04-30 09:59