Noc výskumníkov

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2018 - 2019 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov.

Trvanie projektu: máj 2018 – november 2019

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 25 400 €

Cieľom projektu je osloviť verejnosť, aby sa zaujímala o vedu, objaviť jej krásu a taktiež prilákať mladú generáciu k štúdiu vedy. Festival má za cieľ predstaviť najzaujímavejšie výsledky výskumu na slovenských vysokých školách, výskumných ústavoch Slovenskej akadémie vied, ako aj v inovatívnych podnikoch realizujúcich vedeckovýskumné aktivity. V rámci projektu budú usporiadané vedecké show v nákupných centrách, rad sprievodných podujatí v múzeách a observatóriách, diskusie, prednášky a rôzne súťaže. Akcie sa budú konať vo viacerých miestach SR (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad). Festival ponúkne možnosť zblížiť širokú verejnosť s vedou, prostredníctvom prezentácie vedeckých výstupov, prezentácií, prednášok, reálneho testovania technológií.

Nakoľko projekt European Researchers Night (Európska noc výskumníkov) sa bude odohrávať na viacerých miestach v Európe, budú jednotlivé národné akcie prepojené do medzinárodného formátu.

Ďalšie informácie o projekte: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Kontakt: lubomir.bilsky@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-06-02 12:52