Access2EIC

Access2EIC

Celý názov projektu: Capacity-building and transnational cooperation for National Contact Points (NCPs) for the EIC and Access to Risk Finance

Program: Horizont 2020

Coordination and support action

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: september 2019 – december 2020

Rozpočet CVTI SR: 27 150 EUR

Acess2EIC je projekt na podporu a zefektívnenie práce siete národných kontaktných bodov pre „Inovácie v MaSP“ a „Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie“ identifikovaním a zdieľaním osvedčených praktík a zvyšovaním všeobecnej úrovne podpory smerom k žiadateľom o grant.

Access2EIC je pokračovaním projektu Access4SMEs, v rámci ktorého bolo spracovaných niekoľko užitočných výstupov pre žiadateľov o SME Instrument. Nový projekt Access2EIC spája pod seba obe oblasti začlenené pod Európsku inovačnú radu (European Innovation Council, EIC): Pathfinder aj Accelerator.

 

Kontakt:

lucia.davidova@cvtisr.sk

jakub.simkovic@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2020-06-02 13:01