O projekte

CentralCommunity - Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v Strednej Európe

   

O PROJEKTE

Hlavným zámerom projektu CentralCommunity je podporiť tvorbu vhodných podmienok na realizáciu spoločných, otvorených a opakovateľných inovácií, zabezpečiť prístup k vzdelávacím a znalostným procesom a podporiť implementáciu spolupracujúcich projektov. Projekt podporí tvorbu komunít (prístup zdola nahor) na podporu jednotlivých fáz inovačného procesu, prostredníctvom IKT operačnej platformy s názvom iCOMMUNITY, ktorá urýchli a zefektívni inovačné procesy, posilní rozvoj spolupráce medzi inovatívnymi malými a strednými podnikmi a podporí realizáciu proaktívnych štrukturovaných akcií. Platforma bude prostriedkom na výmenu skúseností, komunikáciu a využívanie rôznych nástrojov a metodológií v oblasti výskumno-vývojových a inovačných procesov.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu je: 1.797.518,15 EUR
z toho CVTI SR: 152.472,48 EUR

Trvanie projektu

september 2012 – december 2014 (28 mesiacov)

OFICIÁLNA STRÁNKA  PROJEKTU

http://www.central-community.eu/

 

Posledný update stránky: 2015-08-03 16:43