Národný portál pre transfer technológií (NPTT)

Národný portál pre transfer technológií (NPTT) je určený pracovníkom a študentom vedeckovýskumných inštitúcií a pracovníkom centier transferu technológií. Poskytuje dôležité informačné zdroje v podobe  databáz, prehľadu odbornej periodickej i neperiodickej literatúry, metodických materiálov, vzorových materiálov a podobne.

Využívaný je tiež pre online objednávky podporných služieb, ktoré pomáhajú uľahčovať proces priemyselno-právnej ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a ich prenos do praxe.

Posledný update stránky: 2018-03-16 11:06